Kommunens trygghetsarbete

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som invånare och besökare trivs och känner dig trygg i kommunen. Här kan du läsa om Markaryds kommuns trygghetsarbete.

Brottsförebyggande rådets uppgift är att i samverkan med olika samhällsföreträdare och organisationer verka för en minskad brottslighet i vår kommun.

Brottsförebyggande rådet består av representanter från kommunstyrelsen, polisen, brottsofferjouren, utbildnings- och kulturnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Ordförande är Caroline Lindbergh (KD).

Brottsförebyggande rådets arbete styrs även av samverkansplaner mellan kommunen och polisen samt genom handlingsplaner som rådet tar fram varje år.

När invånare hört av sig till kommunen för att uttrycka sin oro över brottslighet eller otrygghet har kommunen arrangerat så kallade dialogmöten.

Mer om brottsförebyggande arbete kan du även läsa om på det nationella Brå:s hemsida Länk till annan webbplats..

För att få veta vad de som bor eller verkar i ett område har för uppfattning om hur den yttre miljön kan göras tryggare har kommunen genomfört ett antal trygghetsvandringar. Vandringarna har genomförts enligt en metod som tagits fram av Göteborgs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2022 11:27
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Bengt-Ove Olsson

Stabschef

bengt-ove.olsson@markaryd.se
043372126