Kommunens trygghetsarbete

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som invånare och besökare trivs och känner dig trygg i kommunen. Här kan du läsa om Markaryds kommuns trygghetsarbete.

Från och med 2023 finns ett nytt utskott under Kommunstyrelsen i Markaryds kommun, Trygghetsutskottet. Trygghetsutskottet ansvarar för ledning och samordning av kommunens brottsförebyggande arbete och är det lokala brottsförebyggande rådet.

Ny lag för brottsförebyggande arbete

1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft, som utökar kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån den besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Tar över uppgifter från Brottsförebyggande rådet

Med anledning av lagändringen har kommunstyrelsen beslutat att utse ett nytt utskott, Trygghetsutskottet, med fem ledamöter och fem ersättare. Utöver de fem ledamöterna ingår säkerhetschefen och representant från Polisen. Trygghetsutskottet tar över uppgifterna som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) tidigare har haft. Anledningen till att gå från ett råd till ett utskott är för att snabbare kunna fatta beslut om trygghetsskapande åtgärder.

På sidan Kommunstyrelsen kan du se alla ledamöter och ersättare i Trygghetsutskottet Länk till annan webbplats.

Trygghetsutskottets uppdrag

  • Ledning och samordning av frågor om brottsförebyggande arbete
  • Ledning och samordning av frågor som allmänt främjar trygghet i Markaryds kommun
  • Ledning och samordning av trygghetsfrågor i samverkan mellan polismyndighet, kommun och andra samhällsorgan
  • Ledning, uppföljning och samordning av styrelsens och nämndernas insatser inom trygghetsområdet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2023 14:44
Sidansvarig: Lina van der Putten