Strömsnäsbruk/Traryd 2030

Strömsnäsbruk/Traryd 2030 skapades genom arbetet med projektet ”Initiativ trygghet”. I projektets slutrapport såg man ett fortsatt behov en kontinuerlig kommunikation och dialog med kommuninvånare och verksamma i och inom kommunen.

En processgrupp, med flera olika delprocesser skapades för att på bästa sätt vidareutveckla det arbete som redan initierats genom projektet ”Initiativ trygghet”. Huvudprocessen, vars syfte är att binda samman de olika delprocesserna, har vi valt att kalla Strömsnäsbruk/Traryd 2030.

Målet med Strömsnäsbruk/Traryd 2030

Med processen kommer vi att utveckla och samordna ett övergripande, strategiskt och långsiktigt trygghetsskapande arbete i Markaryds kommun.

Genom att samordna våra kommunala verksamheter kan förutsättningar skapas för dialog, samverkan och gemensamma arbetsplattformar mellan alla aktörer och invånare i kommunen.

Detta arbete ska vara inkluderande och bedrivas utifrån ett tydligt invånarperspektiv.

Målet med Strömsnäsbruk/Traryd 2030 är att verka för att samhällena i norra kommundelen ska upplevas som

  • attraktivt och tryggt
  • trivsamt
  • ett levande samhälle med ett blomstrande näringsliv
  • en plats för de som vill ha en bra skola och god omsorg
  • en tätort med ett aktivt och levande kultur- och föreningsliv

Finansiering

Initiativ trygghet finansierades genom Delmos-projektet.
Strömsnäsbruk/Traryd 2030 finansieras inom ramen för ordinarie verksamheter, och via statsbidrag från Tillväxtverket.

Länkar

Nyhetsbrev Strömsnäsbruk/Traryd 2030

Vill du få nyheter som berör Process Strömsnäsbruk/Traryd 2030 löpande till din e-mail en gång per månad? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2024 14:29