Kommun och politik

Styrande dokument

Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller den ansvariga nämnden.

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling innehåller de kommunala styrdokument som reglerar förhållandet mellan kommuninvånarna och kommunen, så kallade föreskrifter. 

Kommunövergripande Styrdokument

Under kommunövergripande styrdokument finns de styrdokument som inte reglerar förhållandet mellan kommuninvånarna och kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2021 11:50
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Jonatan Borggren

Kommunsekreterare

jonatan.borggren@markaryd.se
043372002