Kommun och politik

Möten, kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan.

Politikerna i nämnden får en kallelse med handlingar ungefär en vecka före varje sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i tidningen Smålänningen, på den digitala informationstavlan i kommunhusets reception samt på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges handlingar samt övriga nämnders och styrelsers föredragslistor publiceras på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten.

Inga andra nämnders eller styrelsers sammanträden är offentliga.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via en videolänk. Du kan även se sammanträden i efterhand. 

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats tillkännages det på kommunens digitala anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Därför publicerar vi inte privatpersoners namn i kallelser och protokoll.

Sammanträdestider KF, KS och KSAU

KF

(19:00)

KS

(13:30)

KSAU

(13:30)

JAN

27

14


FEB

24

11

3

MAR

30

17

9

APR

27

14

6

MAJ

25

12

4

JUN

29 16:00

16

1, 29
AUG


18

10

SEP

28

15

7

OKT

26

13

5

NOV

30 15:00

17

9, 30

DEC

21 18:00

8

21


Sammanträdestider UKN, UNAU, SN, SNAU och MBN

UKN

(13:00)

UNAU

(13:00)

SN

(13:30)

SNAU

(13:30)

MBN

(13:00)

JAN

22

8

15

8, 29

31

FEB

26

26

26

12, 26


MAR

11

5, 25

18

11, 25

9

APR

8

29

15

8, 29

6

MAJ

13

27

20

13

11

JUN

10

24

10

3, 24

15
AUG

12


19

12, 26

17

SEP

16

2, 30

16

9, 23

14

OKT

14

21

21

14

12

NOV

11

25

18

11, 25

9

DEC

9


9

2, 16

14


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Sidansvarig: Jonatan Borggren

Kontakt

Erik Kallin

Nämndsekr/Utredare

erik.kallin@markaryd.se
043372003

Maritha Karlsson

Utredare

maritha.karlsson@markaryd.se
043372078

Annika Torstensson Helltoft

Administratör

annika.torstensson-helltoft@markaryd.se
043372060

Jonatan Borggren

Kommunsekreterare

jonatan.borggren@markaryd.se
043372002