Möten, kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan.

Politikerna i nämnden får en kallelse med handlingar ungefär en vecka före varje sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i tidningen Smålänningen, på den digitala informationstavlan i kommunhusets reception samt på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges handlingar samt övriga nämnders och styrelsers föredragslistor publiceras på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten.

Inga andra nämnders eller styrelsers sammanträden är offentliga.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webbradio. Sändningen startar någon minut innan sammanträdet börjar. Radioinspelningen från sammanträdet publiceras markaryd.se dagen efter sammanträdet.

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats tillkännages det på kommunens digitala anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Därför publicerar vi inte privatpersoners namn i kallelser och protokoll.

 

KF

(19:00)

KS

(13:30)

KSAU

(13:30)

JAN

23

16

 

FEB

26

13

5

MAR

26

13

5

APR

23

10

3

MAJ

28

15

7

JUNI

25*

12

25

   

AUGUSTI

 

21

13

SEP

24

11

3

OKT

15, 29

16

8

NOV

26*

13

5

DEC

17*

4

17

 

 

UKN

(13:00)

UNAU

(13:00)

SN

(13:30)

SNAU

(13:30)

MBN

(13:00)

JAN

24

10

25

11

15

FEB

28

7

22

1,15,28

12

MAR

21

7

22

8,28

12

APRI

18

4

19

12

9

MAJ

23

9, 30

24

3,17

14

JUN

13

27

14

7,21

11**

   

AUG

15

 

16

9,3

13**

SEP

19

5

20

13,27

10

OKT

17

3, 24

18

11

15

NOV

14

28

14

1,22

12

DEC

12

 

13

6,2

10

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018

Kontakt

Kristina Pandurovic Baron

Kommunsekreterare

kristina.pandurovic-baron@markaryd.se
0433-72002

Erik Kallin

Nämndsekret/Utredare

erik.kallin@markaryd.se
0433-72003

Maritha Karlsson

Utredare

maritha.karlsson@markaryd.se
0433-72078

Annika Torstensson Helltoft

Administratör

annika.torstensson-helltoft@markaryd.se
0433-72060