Kommun och politik

Möten, kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan.

Politikerna i nämnden får en kallelse med handlingar ungefär en vecka före varje sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i tidningen Smålänningen, på den digitala informationstavlan i kommunhusets reception samt på vår webbplats.

 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten.

Inga andra nämnders eller styrelsers sammanträden är offentliga.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via en videolänk. Du kan även se sammanträden i efterhand. 

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats tillkännages det på kommunens digitala anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Därför publicerar vi inte privatpersoners namn i kallelser och protokoll.

Sammanträdestider KF, KS och KSAU

KF

(19:00)

KS

(13:30)

KSAU

(13:30)

JAN

27

14


FEB

24

11

3

MAR

30

17

9

APR

27

14

6

MAJ

25

12

4

JUN

29 16:00

16

1, 29
AUG


18

10

SEP

28

15

7

OKT

26

13

5

NOV

30 17:00

17

9, 30

DEC

21 18:00

8

21


Sammanträdestider UKN, UNAU, SN, SNAU och MBN

UKN

(13:00)

UNAU

(13:00)

SN

(13:30)

SNAU

(13:30)

MBN

(13:00)

JAN

20

13

21

14, 28

18

FEB

17

3

18

11, 25

15

MAR

10

3, 24

18

11, 25

15

APR

7

28

15

8, 29

12

MAJ

11

26

20

12

10

JUN

9

23

10

3, 24

14
AUG

11


19

12, 26

16

SEP

15

1, 29

16

9, 23

13

OKT

13

27

21

14

11

NOV

10

24

18

11, 25

15

DEC

8


16

2, 9

13


Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2021 11:44
Sidansvarig: Jonatan Borggren

Kontakt

Erik Kallin

Nämndsekr/Utredare

erik.kallin@markaryd.se
043372003

Maritha Karlsson

Utredare

maritha.karlsson@markaryd.se
043372078

Annika Torstensson Helltoft

Administratör

annika.torstensson-helltoft@markaryd.se
043372060

Jonatan Borggren

Kommunsekreterare

jonatan.borggren@markaryd.se
043372002