Möten, kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan.

Politikerna i nämnden får en kallelse med handlingar ungefär en vecka före varje sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i tidningen Smålänningen, på den digitala informationstavlan i kommunhusets reception samt på vår webbplats.

 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten.

Inga andra nämnders eller styrelsers sammanträden är offentliga.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via en videolänk. Du kan även se sammanträden i efterhand. 

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats tillkännages det på kommunens digitala anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Därför publicerar vi inte privatpersoners namn i kallelser och protokoll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022 11:36
Sidansvarig: Lina van der Putten