Parkeringsövervakning

Parkering

Den 1 november 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Markaryds kommun att införa parkeringsövervakning i kommunens samhällen. Kontrollen utförs av Securitas  på uppdrag av kommunen.

Bakgrunden till detta beslut är att vi länge haft stora problem med dumpade eller långtidsparkerade fordon i diverse skick som blivit stående på olika platser i vår kommun. Dessa fordon har visat sig i princip omöjliga för oss att få bort, vilket ledde till Kommunfullmäktiges beslut att införa parkeringsövervakning.
Avsikten har inte varit att orsaka problem för våra kommuninvånare.

När och varför får man böter?
Målet för kommunen är naturligtvis att så många som möjligt ska parkera rätt, inte att kommunen ska få intäkter i form av felparkeringsavgifter.

Vid böter, har man tagit Trafikförordningen, som är en samling av olika regler fastslagna av regeringen i beaktning.

Enligt Trafikförordningens §§ 47 och 49 gäller generellt att:
     47 § Ett fordon får inte stannas eller parkeras på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.
     49 § Ett fordon får inte parkeras så att det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen.


Vi vill uppmärksamma alla trafikanter och boende att det generellt inte är tillåtet att parkera mer än 24 timmar på några gator, vägar, parkeringsplatser mm, såvida inte särskilt uppsatta skyltar eller andra trafikföreskrifter anger något annat.

Om du har synpunkter på en felparkeringsavgift ska du vända dig till polisen med din överklagan.
En felparkeringsavgift eller kontrollavgift ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet. Sker inte detta påminns fordonets ägare om att betala inom viss tid.

Parkering, skylt

Ser du den här skylten på en parkeringsplats, och inget annat anges, betyder det att du under vardagar är välkommen att parkera utan avgift i ett dygn. Helger och dagen innan helgdag finns ingen tidsgräns. Då börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag.
Vi hoppas med detta att boende och besökare i olika bostadsområden följer trafikreglerna och undviker att parkera fordon under längre tid på gator, vägar och vändplatser och utgör hinder för boende och trafikanter. För allas bästa trivsel i vår kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten