Lokala trafikföreskrifter

Trafik

I alla kommuner finns lokala trafikföreskrifter. Det är bestämmelser om stannande och parkering, anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Vem som beslutar om och ansvarar för lokala trafikföreskrifter inom Markaryds kommun avgörs genom vem som är väghållare. Är väghållaren kommunen, så är det kommunen, medan ifall det är en statlig eller privat väg så är det Länsstyrelsen.

Ansökan om ändrade trafikregler på kommunala gator görs till Kommunstyrelsen ks@markaryd.se och för övriga vägar till förvaltningsjuridiska enheten på Länsstyrelsen.

Är den aktuella vägen en del av en Vägförening, kan det vara kommunen som tillhandahåller skötseln, men är i formell mening inte väghållare, utan då ska man vända sig till Länsstyrelsen.

Markaryds Lokala Trafikföreskrifter
På Transportstyrelsens hemsida finns det något som heter RDT, som står för"Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter". Där finns Lokala trafikföreskrifter (LTF) för de olika hastighetsskyltar och förbundsskyltar som finns i vår kommun.

Markaryds Kommun jobbar aktivt med Trafiksäkerhet
Vi arbetar dagligen för att utveckla och anpassa trafiksäkerheten ur ett långsiktigt perspektivt. Det vi arbetar med är bland annat:

  • Hastighetsgränserna i tätorten.
  • Bygga ut och förbättra cykelvägnätet.
  • Förbättra och få bättresäkerhet på våra övergångsställen och övriga gångpassager.

Vid synpunkter på trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet kan man lämna det via Säg Vad Du Tycker. Synpunkter på det statliga vägnätet ska lämnas till Trafikverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2022 16:02
Sidansvarig: Lina van der Putten