Parkeringstillstånd

Skylt

Enligt 13 kap 8 § Trafikförordningen (1998:1276) kan rörelsehindrade personer som kör motordrivet fordon ansöka om särskilt parkeringstillstånd. 

En rörelsehindrad person som inte själv kör bil kan få parkeringstillstånd endast om personens hjälpbehov är stort och han/hon inte kan reda sig själv medan bilföraren parkerar efter att ha hjälpt personen ut från bilen. 

Parkeringstillstånd söks i den kommun man är folkbokförd. Tillståndet gäller sedan i hela Sverige.

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett. 
  • Särskilt läkarintyg med uppgift om sjukdomens art, varaktighet och hur långt personen kan förflytta sig. Blankett för intyget medföljer blanketten för ansökan om parkeringstillstånd.
  • Foto c:a 3 x 4 cm.


Ansökningsblankett kan fås från handläggare, hämtas direkt här nedanför, eller i kommunhusets reception.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Kerstin Andersson Kudo