Villatomter till salu

Flygfoto, Markaryd

Kommunen kan erbjuda tomter i de flesta tätorter. Försäljning av dessa sker via tomtkön. Anmälan till tomtkön kostar 600 kr.

På underliggande sidor finns kommunens lediga småhustomter presenterade var för sig med karta och prisuppgift mm. Några tomter är terrasserade några inte. De som inte är terrasserde kan köparen behöva göra markarbeten på, t ex gräva ur och/eller fylla upp. För alla tomter gäller att köparen före byggnation har att kontrollera markens beskaffenhet.

Utöver tomtpriset tas en kostnad om 25 000 kr ut i fastighetsbildningsavgift på varje såld tomt. Det är en ersättning för lantmäteriförrättningen när respektive tomt avstyckades från kommunens stamfastighet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt kommunens VA-taxa tillkommer också. Byggnadsarbetena måste påbörjas inom tolv månader från avtalets undertecknande.

Ifylld och undertecknad blankett skickas till:
Markaryds Kommun
Fastighetsenheten
Box 74, 285 22 Markaryd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2024 13:36
Sidansvarig: Kerstin Andersson Kudo