Bygga, bo och miljö

Villatomter till salu

Flygfoto, Markaryd

Kommunen kan erbjuda tomter i de flesta tätorter. Försäljning av dessa sker via tomtkön. Anmälan till tomtkön kostar 500 kr.

På underliggande sidor finns kommunens lediga småhustomter presenterade var för sig med karta och prisuppgift mm. Utöver tomtpriset tas en kostnad om 20 000 kr ut i fastighetsbildningsavgift på varje såld tomt. Det är en ersättning för lantmäteriförrättningen när respektive tomt avstyckades från kommunens stamfastighet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt kommunens VA-taxa tillkommer också. Byggnadsarbetena måste påbörjas inom nio månader från avtalets undertecknande.

Ifylld och undertecknad blankett skickas till:
Markaryds Kommun
Fastighetsenheten
Box 74, 285 22 Markaryd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2021 09:18
Sidansvarig: Kerstin Andersson Kudo

Kontakt

Kerstin Andersson Kudo

Teknisk handläggare

kerstin.andersson-kudo@markaryd.se
043372080