Bygga nytt, ändra, riva

Bygga nytt. Foto: S

Foto: Symbolbilder

När du ska bygga kan du behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan för de förändringar du vill göra. Bygglov är ett tillstånd som du behöver till att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar bl.a. att inreda ytterligare bostad eller lokal eller ändra en byggnads användningssätt från exempelvis bostad till kontor.

Har du frågor om bygg-, rivnings-, marklov, strandskyddsdispens och förhandsbesked samt andra byggåtgärder är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten på mbn@markaryd.se .

För att ansöka om bygglov eller göra en anmälan kan du använda dig av vår e-tjänst - Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte bank-id kan du fortfarande ansöka via blankett som du hittar på samma sida som e-tjänsten - hämta blanketter.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:53