Bygga, bo och miljö

Bygga nytt, ändra, riva

Bygga nytt. Foto: S

Foto: Symbolbilder

När du ska bygga kan du behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan för de förändringar du vill göra. Bygglov är ett tillstånd som du behöver till att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar bl.a. att inreda ytterligare bostad eller lokal eller ändra en byggnads användningssätt från exempelvis bostad till kontor.

Har du frågor om bygg-, rivnings-, marklov, strandskyddsdispens och förhandsbesked samt andra byggåtgärder är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten.

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020

Kontakt

Laszlo Harmath

Bygglovhandl/Byggnadinsp

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058