Skog och natur

Skogsröjning i Markaryds kommun

Markaryds parker, planteringar och naturområden är en viktig del av invånarnas vardag.

Mark som klassas som skogsmark ägs och sköts av kommunen. Oftast rör det sig om mark belägen utanför detaljplanerat område. För mark utanför detaljplanerat område finns en så kallad skogsbruksplan, som bland annat innehåller en beskrivning av skogen, hur den växer och hur den ska tas om hand på bästa sätt.

För mark inom detaljplanerat område finns röjningsplaner, vilka beskriver hur den kommunala marken ska skötas.

Har du problem med träd som står på kommunal mark ska du skicka in en ansökan gällande trädfällning till oss. Den kommer tas om hand av tekniska förvaltningen, som ansvarar för förvaltning och skötsel av kommunens parker, naturområden och övriga marker.

När handläggaren behandlar din ansökan tar den alltid med följande frågeställningar i sitt beslut:

  • Är trädet farligt för närboende eller förbipasserande dvs finns risk för stormskador ?
  • Hur påverkas områdets utseende om träd fälls enligt önskemål ?
  • Hur påverkas undervegetationen ? Om det kommer in för mycket ljus kan resultatet bli att hallon- och björnbärsris tar över.
  • Kulturträd, ”vårdträd”. De största och äldsta bokarna, ekarna och granarna som finns kvar inom våra grönområden ska vara fredade.

Vi tar dock inte hänsyn till att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark.

Parabolantenner. Vi fäller inte träd enbart pga de skymmer parabolantenner.

Ansökningsblankett , 168 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:52
Sidansvarig: Lina van der Putten