Bygga, bo och miljö

Kartor, mätning och adresser

Copyright Markaryds Kommun

Tekniska förvaltningen ansvarar för kart- och mätningsverksamheten inom kommunen. Vi utför tjänster som utstakning av byggnader, framtagning av kartmaterial, diverse mätningsuppdrag samt ajourhållning av adress- och lägenhetsregistret.

Kartframställning och annan redovisning av geografiska data sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2021 15:33
Sidansvarig: Hanna Stigmar

Kontakt

Hanna Stigmar

GIS-ingenjör

hanna.stigmar@markaryd.se
043372082

Vedad Karupovic

Kart/Mätningsingenjör

vedad.karupovic@markaryd.se
043372134