Bygga, bo och miljö

Kartor, mätning och adresser

© Markaryds kommun

Tekniska förvaltningen ansvarar för kart- och mätningsverksamheten inom kommunen. Vi utför tjänster som utstakning av byggnader, framtagning av kartmaterial, diverse mätningsuppdrag samt ajourhållning av adress- och lägenhetsregistret.

Kartframställning och annan redovisning av geografiska data sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2022 14:06
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Vedad Karupovic

Kart/Mätningsingenjör

vedad.karupovic@markaryd.se
043372134

Martin Lindell

GIS-ingenjör

martin.lindell@markaryd.se
043372082

Rickard Mattisson

GIT-ingenjör

rickard.mattisson@markaryd.se
043372411