Kartor, mätning och adresser

© Markaryds kommun

Tekniska förvaltningen ansvarar för kart- och mätningsverksamheten inom kommunen. Vi utför tjänster som utstakning av byggnader, framtagning av kartmaterial, diverse mätningsuppdrag samt ajourhållning av adress- och lägenhetsregistret.

Kartframställning och annan redovisning av geografiska data sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2024 15:17
Sidansvarig: Lina van der Putten