Bygga, bo och miljö

Boendemiljö

En bra inomhus- och boendemiljö är viktigt för hälsan. Det finns olika problem som kan uppstå i boendemiljön kan påverka miljön eller människors hälsa.

Miljö- och byggnadsnämnden tillsynsmyndigheten och som ska se till att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs. Miljöbalkens regler gäller för alla som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön, det spelar ingen roll om det är ett företag eller en privatperson.

Miljö- och byggenheten gör inspektioner på verksamheter som kan vara miljöstörande eller ha inverkan på människors hälsa. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2020 10:40
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372039

Madeleine Karlsson

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

madeleine.karlsson@markaryd.se
043372062