Boendemiljö

Hälsoskydd är arbetet med miljörelaterade hälsofrågor, det handlar om att skydda och minska risker för olägenheter för människors hälsa till följd av exempelvis fukt, mögel, ventilation, buller, luftkvalitet och radon.

Syftet med tillsyn på hälsoskyddsområdet är att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av miljön. Miljöbalken är utgångspunkten för all tillsyn, den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Vissa frågor inom miljö och hälsa kan ha något olika regelverk i olika kommuner beroende på de lokala förutsättningarna.  Det kan handla om djurhållning i tätbebyggt område, eldning, tomgångskörning med mera. Vad som gäller i Markaryds kommun för dessa frågor kan du läsa om i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna - Hälsa och miljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:02