Djur och lantbruk

Här hittar du information om hur du går tillväga för att göra en ansökan eller anmälan för djurhållning.

Inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd från kommunen för att få ha pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt för nötkreatur, häst, get, får, svin eller orm.

Varje person eller verksamhet som skaffar djur ansvarar för att de behandlas väl, mår bra och inte påverkar andra djur, människor eller miljön negativt.

Om du vill starta yrkesmässig verksamhet med djurhållning, exempelvis hunddagis, kennel (med 10 hundar eller fler), zoobutik eller ridskola ska du kontakta Länsstyrelsen för tillstånd.

Lantbruken påverkar miljön genom bland annat hanteringen av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel. För dig som driver lantbruksverksamhet med lantbrukets djur krävs i vissa fall ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen eller anmälan till kommunen.

Har du frågor om ansökning och anmälan gällande djur och lantbruk är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten på miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:05