Vatten och avlopp

Här hittar du information om vatten och avlopp, både kommunalt och när du har egen försörjning.

De flesta kommuninvånare har kommunalt vatten som är av god kvalitet. Kvaliteten på det kommunala vattnet kontrolleras regelbundet. Ett fåtal fastigheter får sitt vatten från egna brunnar. Här kan vattenkvaliteten variera beroende på brunnens skick och påverkan från omgivande marker.

Har du funderingar gällande kommunalt vatten och avlopp ska du kontakta kommunens VA-avdelning.

Gäller dina funderingar eget vatten eller eget avlopp ska du kontakta miljö- och byggenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023 13:53