Innovationsarenor

Innovationsarenor Markaryd

Innovationsarenor Markaryd

Kommunen har genom ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Vetenskapshuset och MIBAB fått beviljat ett stipendium från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet vilket ska leda till nya utearenor för arbete och kreativitet i Markaryd!

Projektet tar avstamp i utemiljön kring gymnasieskolan KCM,Vetenskapshuset och västra industriområdet

Projektet tar avstamp i utemiljön kring gymnasieskolan KCM,Vetenskapshuset och västra industriområdet

Målet är att skapa mötesplatser mellan utbildning, näringsliv och allmänhet i kommunen. Projektet har bland annat sin grund i ett ökat behov att kunna ses utomhus på grund av rådande pandemi.

Vi behöver möjliggöra bättre utevistelse

Att utevistelse för med sig många bevisade hälsoeffekter– såsom bättre sömn och minskade stressnivåer, är också ett starkt argument för projektet. Utöver detta så är utemiljön i sydvästra Markaryd i behov av just nya platser för möten och rekreation. Gymnasieskolan KCM, Västra industriområdet och Vetenskapshuset är levande krafter i området och dess utemiljö kommer bli det geografiska avstampet för projektet. Dock räknar initiativtagarna med att de goda effekterna kommer spridas och inspirera till vidare projekt i hela kommunen.

Utveckling inom tre olika delar

De frågor som initialt ställs i projektet är vad vi behöver för att arbeta ute. Vilka av de funktioner vi är vana vid är nödvändiga och vilka kan vi modifiera? Hur möblerar man en yta som föder kreativitet, och hur lockar vi ut människor från deras bekväma skrivbord? Vi har länge vetat att vi mår bra av att komma ut i naturen men ändå prioriterar man det inte. Vi måste hitta moroten som övervinner latheten.

I projektet vill vi arbeta med internetuppkoppling utomhus - något vi blir mer och mer beroende av. Innovativa möbler och rumsligheter som skapar rätt förutsättningar. Hitta platserna med rätt lokalisering och aktiviterna som kan befolka platserna vi skapar förutsättningar för.

Tillsammans gör vi varandra bättre

Projektet har stort fokus på samverkan. Projektledningen söker intressenter, företag, föreningar och allmänhet som kan tänkas ha koppling eller intresse av att vara med och påverka projektets process och slutprodukten. Vi är nyfikna på era nytänkande idéer och innovativa lösningar! Vill du organisera event, låna utekontoret efter färdigställande eller testa fram walk&talk- slingor, kanske vet ha du redan en perfekt runda eller platser för telefonsamtal?

Du som läser detta är varmt välkommen att höra av dig till projektledare Linnéa Nyman med tankar, frågor och idéer. Mejla linnea.nyman@markaryd.se och håll utsikt på hemsidan, facebook och instagram för uppdateringar.

Invigning av Muralmålning, Utegym och Uteklassrum på KCM!

Det Vinnovasponsrade samarbetsprojektet Innovationsarenor Markaryd är i full gång med att skapa den första utearenan för möten, innovation och kreativitet.

Den första utearenan blir i form av ett uteklassrum och ett makerspace på en del av gymnasieskolan KCM:s parkering. Skapandeprocessen har varit ett fantastiskt samarbete och engagemang mellan kommun, lokala företag, lärare och elever. Det resulterar i en utearena skapad till stor del av återbrukat material och sponsrade tjänster.

Som en första steg att för att skapa relation mellan plats och de tänkta användarna kommer konstnärskollektivet Artscape och gör muralmålning på skolans fasad och asfalten tillsammans med eleverna. Konsten kommer lyfta intrycket av hela området och bli ett landmärke sett från förbipasserande tåg.

Uteklassrummet byggs av återbrukat material och förses med elektricitet och wifi. Växter planteras och är utvalda i samarbete med biologilektionen. Möbler skänks och skapas från återbruk.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2022 09:18