Matförgiftning och klagomål

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta miljö- och byggenheten så snabbt som möjligt.

Uttrycket matförgiftning brukar användas om sjukdom eller besvär som man kan få när man ätit mat som hanterats fel, så att bakterier eller virus har kunnat växa till. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Vid anmälan görs en utredning för att försöka hitta smittkällan och därmed arbeta för att ingen annan ska drabbas av samma orsak. Att du kontaktar oss och gör en anmälan så snabbt som möjligt har stor betydelse eftersom då ökar möjligheten att utreda orsaken och förhindra att fler smittas. Ofta är det dock svårt att ta reda på orsaken till en matförgiftning.

Klagomål

Är du inte nöjd med ett livsmedel eller har synpunkter på livsmedelshanteringen ska du i första hand ta upp det med livsmedelsföretagaren. Får du inte gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljö- och byggenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2023 15:35