Bygga, bo och miljö

Matförgiftning och klagomål

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta miljö- och byggenheten så snabbt som möjligt. Du kan antingen ringa eller använda blanketten "anmälan om misstänkt matförgiftning" och lämna in den till oss.

Uttrycket matförgiftning brukar användas om sjukdom eller besvär som man kan få när man ätit mat som hanterats fel, så att bakterier eller virus har kunnat växa till. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Vid anmälan görs en utredning för att försöka hitta smittkällan och därmed arbeta för att ingen annan ska drabbas av samma orsak. Att anmälan kommer in snabbt har stor betydelse eftersom då ökar möjligheten att utreda orsaken och förhindra att fler smittas. Det är av stor vikt att du fyller i uppgifterna så noga du kan. Ofta är det dock svårt att ta reda på orsaken till en matförgiftning.

Blanketten "Anmälan om misstänkt matförgiftning" finns på blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster. (Näringsliv).

Klagomål

Är du inte nöjd med ett livsmedel eller har synpunkter på livsmedelshanteringen ska du i första hand ta upp det med livsmedelsföretagaren. Får du inte gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljö- och byggenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2022 15:04

Kontakt

Anna Andersson

Livsmedelsinsp

anna.andersson@markaryd.se
043372064

Jonas Lindeberg

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

jonas.lindeberg@markaryd.se
043372322