Initiativ trygghet

Initiativ trygghet var en trygghetssatsning som gjordes av Markaryds kommun. Projektet syftade till att skapa en upplevd ökad trygghet och stärka kommunens integrationsarbete. Detta syfte har skapat förutsättningar för en starkare och mer sammanhållen kommun. Projektet omfattade två år 2020/2021.

Projektet initierades av kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson och Brottsförebyggande rådets ordförande Caroline Lindberg hösten 2019 och resulterade i ett beslut i kommunfullmäktige. Projektet finansieras till största del av ett statsbidrag från ”Delegationen mot Segregation” (DELMOS), som beviljat kommunen ett bidrag på 1,8 miljoner.

Projektet, med sitt fokus på sektorsövergripande samarbete, syftade till att skapa en ökad känsla av trygghet, en större känsla av samhörighet, och till att motverka segregationen i vår kommun, med fokus vår norra kommundel. Projektet var av en inkluderande karaktär och drevs tillsammans med medborgare, civilsamhället och näringslivet.

Ur projektet har process Strömsnäsbruk/Traryd 2030 vuxit fram, läs mer om arbetet.

En av Initiativ trygghets absolut mest centrala arbetsuppgifter är att föra dialog, prata, och samla in våra invånares förslag till hur vi tillsammans kan göra kommunen till en trygg plats för alla. Detta gör vi för att säkerställa att det arbete som görs, och att de förslag som läggs fram mot projektets slut är förankrat bland invånarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2023 09:27
Sidansvarig: Viktor Tagesson