Kommunens visselblåsarfunktion

Bild

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden och oegentligheter i offentlig verksamhet, Markaryds kommun har därför en visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen är till för de som har en arbetsrelation till Markaryds kommun, där misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter inom någon av kommunens verksamheter kan kommuniceras konfidentiellt. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Rapporteringssystemet hanteras av en extern, oberoende mottagare.

Anmälan om missförhållanden hanteras av en extern part (PwC) på uppdrag av Markaryds kommun och skickas in via en webbaserad rapporteringskanal.

Du kan få mer information på kommunens intranät eller genom att kontakta HR-avdelningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2022 09:04