Praktik under utbildning

Undersköterska

Markaryds kommun är positiva till att ta emot praktikanter som är under utbildning. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad.

Flera förvaltningar och arbetsplatser har upparbetade kontakter med skolor och utbildningar.
Om du är intresserad av praktik och inte vet vem du kan kontakta kan du få hjälp genom kommunens växel på telefon 0433-720 00.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är till för att förankra lärarutbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande.

VFU samordnare i kommunen fungerar som en länk mellan universitet, förvaltning, rektor och VFU lärare. Markaryds kommun tar emot studenter från Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet i Växjö, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. Universiteten/högskolorna erbjuder handledarutbildning till VFU-handledare.

Praktik för blivande undersköterskor

Markaryds kommun kan erbjuda praktik inom äldreomsorg särskilt boende och ordinärt boende, inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningar både fysiska och/eller psykiska. Det finns väl upparbetade kontakter med flera utbildningsanordnare inom både gymnasie- och vuxenutbildning.

Vi har ett stort antal handledare som är utbildade via vård- och omsorgscollege. Några handledare har även valideringsrätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2021 15:39