Bli God man

Om du är en person som är noggrann, har ett bra sinne för ekonomi och att leta information, då kan du bli god man.

Du som vill bli god man kan vara ung eller gammal, du kan ha vilket jobb som helst eller vara pensionär. Du måste vara myndig och ha en hel del livserfarenhet.

Är du en person med god organisationsförmåga, van vid myndighetskontakter och ett bra sinne för ekonomi. Då kan du vara den vi söker. Som god man behövs även initiativförmåga, kunna leta efter information på ett självständigt sätt och våga fatta beslut.

För att du ska kunna hjälpa en annan människa är det viktigt att du har goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar samt goda kunskaper i det svenska språket. Du måste även klara av att sköta en privatekonomi och kunna redovisa den.

Du måste själv ha en ordnad ekonomi och det är också viktigt att du tar dig tid åt uppdraget.

Det är Gemensamma överförmyndarnämnden i Ljungby, Markaryd och Älmhult som har hand om rekryteringen. Du kan välja vilken av dessa kommuner du vill ha uppdrag i. All handläggning sker från överförmyndarverksamhetens kontor i Ljungby men handläggare kan vid kontakter med dig nås per telefon eller vid besök på respektive ort.

Du hittar mer information på ljungby.se/godman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och du kan även anmäla ditt intresse där.

Vill du hellre ringa går det också bra. Du hittar våra kontaktuppgifter direkt till handläggare för din kommun på hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Annars går det bra att höra av dig via kommunens växel 0372-789000 eller maila till oss på overformyndaren@ljungby.se.

Vad händer sedan?

Överförmyndarnämnden kontrollerar därefter vilka uppgifter som finns om dig i kronofogdemyndighetens register, socialregistret och i polisens belastningsregister. Genom kontrollen ser vi om du har ordnad ekonomi och om du är lämplig som god man eller förvaltare. Om överförmyndarnämnden tycker att du skulle passa som god man kontaktar de dig och bokar tid för en intervju.

Vi har för närvarande inget behov av nya gode män för ensamkommande barn.

Bedöms du uppfylla kraven för att bli god man skickas ärendet till tingsrätten som fattar beslut.

Ersättning till gode män och förvaltare

En god man eller förvaltare har rätt till ersättning i form av ett arvode. Detta arvode är inte att förväxla med en lön. Som uppdragstagare kommer du inte vara anställd av kommunen utan uppdraget bygger på ett ideellt engagemang. Det är överförmyndarnämnden som tar beslut om arvodets storlek i samband med granskningen av redovisningen av uppdraget varje år. Du får uppgift om arvodets ungefärliga storlek i samband med information och intervju.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2023 11:24