Trädgårdsavfall

Skottkärra med trädgårdsavfall

Skottkärra med trädgårdsavfall

När vi sköter om våra trädgårdar eller gröna innergårdar uppstår trädgårdsavfall. Detta får inte slängas i naturen utan ska tas omhand.

Trädgårdskompost

Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården och du behöver inte anmäla detta till kommunen. Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör dina grannar.

Om du vill kompostera ditt matavfall krävs däremot en anmälan till kommunen.

Man får väl slänga trädgårdsavfall i skogen?

Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogen, i ett allmänt grönområde eller på någon annans mark. Det räknas som nedskräpning och kan locka till sig skadedjur i både din och intilliggande trädgårdar.

Markaryds kommun får in flera anmälningar om att trädgårdsavfall slängs i naturen kring villaområdena. Vi på kommunen väljer att tro att de som slänger sitt trädgårdsavfall i naturen gör det med uppfattningen att det kommer att förmultna och därmed inte gör någon skada. Tyvärr är oftast påfyllningen av avfall större än nedbrytningstakten.

Dumpningen sker ofta i raviner, i område med sumpskog eller liknande. Trädgårdsavfallet innehåller mycket näring som läcker ut till närliggande vattendraget som kan leda till syrefattighet i vattnet och kan även medföra översvämning. Detta kan leda till att träd i området dör och riskerar att falla omkull på förbipasserande.

När avfallet bryts ner uppstår en dålig lukt i närområdet som kan störa dig och dina grannar. Nedbrytningen drar även till sig skadedjur som råttor och spanska skogssniglar (även kallad mördarsniglar). En ökad näringstillförsel till ett området främja nässlor och kirskål.

Skräphögarna inbjuder även till att annat som inte bryts ner så lätt, t.ex. virke eller annat byggmaterial, blomkrukor med mera slängs i naturen.

Markaryds kommun arbetar för tillgängliga och välkomnande naturområden. Men om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och sten- och rishögar blir det svårare för alla att ta del av naturen. Att ta hand om avfallet kostar mycket pengar för kommunen och i slutändan dig som skattebetalare. Pengar som skulle kunna användas till något annat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2024 13:16