Akut hjälp

Foto: Pixabay

Behöver du eller någon annan hjälp i en akut situation? Det kan handla om att du misstänker att ett barn riskerar att fara illa. Det kan också handla om våld, övergrepp eller missbruk. Här finns telefonnummer och mer information vart du kan vända dig när du eller dina anhöriga är i behov av akut stöd och hjälp.

Nödsituation

Om du eller någon annan är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt. Telefonnumret är 112.

Under kontorstid

Individ och familjeomsorg nås på telefon: 0433-720 00

Vid orosanmälan begär att bli kopplad till mottagningstelefon.

Vardagar: Måndag-torsdag klockan 8:00-16:00

Fredag klockan 8:00-15:00

 

Efter kontorstid

Socialjour utanför kontorstid, ring 112.

Alla som är under 18 år kan ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på telefonen.
Telefonnumret är 116 111.

Till BRIS vuxentelefon om barn kan alla vuxna ringa anonymt för att prata om vad som helst. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.
Telefonnumret är 077-150 50 50

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan du ringa för att få stöd och information. Du kan vara anonym.

Du kan ringa informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Ytterligare information kring händelsen får 113 13 från berörd kommun som meddelar vad medborgaren bör göra eller tänka på.   

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Telefonnumret är 020-50 50 50.

Som medlem i EU har Sverige krav på att ha ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn.

På journumret 116 000 kan du dygnet runt:
- anmäla om ditt barn försvinner
- anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
- anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
- söka information om ditt försvunna barn

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

För att nå journumret för försvunna barn, slå 116 000 utan riktnummer. Samtalet är gratis.

Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Hit kan du ringa var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polisstation. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77-114 14.

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.
Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet och har öppet dygnet runt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2021 09:13
Sidansvarig: Amanda Regebro Hult