Familj, barn och ungdom

Foto: Pixabay

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Behöver du råd och stöd när det gäller sociala frågor som rör barn, ungdomar och föräldrar? Här kan du få veta hur Markaryds kommun kan hjälpa till.

Kontakt

Markaryds Individ och familjeomsorg nås på telefon: 0433-720 00

Orosanmälan: begär att bli kopplad till mottagningstelefon.

Vardagar: Måndag-torsdag klockan 8:00-16:00

Fredag klockan 8:00-15:00

Socialjour utanför kontorstid, ring 112.

Barn och föräldrar kan behöva hjälp och stöd i olika situationer. Det kan handla om barn som far illa, relationsproblem, adoptions- eller vårdnadsfrågor. Ibland kan det finnas behov av att tala med någon om sin oro.

Tillsammans med dig/er försöker vi hitta det stöd som du och din familj behöver.

  • Råd och stödsamtal
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Familjebehandling
  • Familjehemsplacering
  • Anhörigstöd

Vill du göra en anmälan eller ansöka om hjälp, för dig eller någon annan, kontaktar du oss via telefon eller via mail.

Vardagar når du oss på telefon 0433-720 00. Behöver du akut social hjälp som inte kan vänta till närmaste vardag ringer du till SOS Alarm på telefon 112.

Efter att du har ansökt om hjälp/stöd behöver socialsekreterarna oftast göra en utredning med bedömning innan ett beslut fattas. En utredning kan pågå upp till fyra månader. Därför kan väntetiden vara mer än fyra månader innan en eventuell insats kan ges. Familjebehandlarna kan i vissa fall ge fem samtal utan att en utredning görs och då kan samtalen påbörjas inom en vecka.

Socialtjänstens insatser kostar inte något för dig.

Vid familjehemsplacering får du som förälder betala en summa per månad för ditt placerade barn. Beroende på din inkomst och vilka godkända kostnader du har kan beloppet du ska betala vara mellan 0-2073 kronor per månad. Det placerade barnets barnbidrag betalas direkt till familjehemmet.

Har du synpunkter eller är missnöjd med vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2024 15:43
Sidansvarig: Malin Vendel