Anhörigstöd

Du som stödjer en närstående behöver inte klara allt på egen hand. Visste du att kommunen har ett ansvar för att stötta dig och ge dig kraft så att du orkar hjälpa dina nära? Du gör en viktig insats!

För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en familjemedlem/närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Du kan också känna oro och förtvivlan, eller brottas med dåligt samvete och tycka att du aldrig räcker till. Som anhörig är du ovärderlig och därför kan du behöva stöd och /eller tid för dig själv.

Ofta är det en anhörig som hjälper någon inom familjen
eller släkten. Det kan också vara en person inom vänkretsen som träder in i anhörigas ställe och antar rollen som anhörig.

Oavsett vilken relation du har till personen eller vilken slags hjälp som ges, kallas dessa hjälpinsatser för anhörigstöd eller närståendestöd. Att vara anhörig och ge anhörigstöd behöver inte innebära att man delar bostad med den person som får hjälp.

  • Enskilda samtal om din situation som anhörig.
  • Träffa demenssjuksköterska som ger stöd, information och rådgivning.
  • Delta i anhörigträffar där du kan få tips och stöd från människor som befinner sig i samma situation som du.
  • Avlösning i hemmet. Upp till 10 timmars avlösning i hemmet per månad är avgiftsfri.
  • Växelvård och korttidsvistelse är en möjlighet till avlösning för dig som vårdar någon närstående i hemmet.
  • Den som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till ytterligare avgiftsfria insatser.

Har du synpunkter eller är missnöjd med vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2024 13:05
Sidansvarig: Amanda Regebro Hult