Sekretess och tystnadsplikt

All personal som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att de uppgifter som du lämnar till oss inte får lämnas ut till obehöriga.

Vår verksamhet styrs av offentlighets- och sekretesslagen. Därför får vi inte berätta för någon annan om någons personliga förhållanden, såvida inte den personen har sagt ja till att vi får berätta det.

Sekretess inom socialtjänsten betyder att vi ej får säga något, skriva något eller lämna ut papper till, eller på annat sätt lämna ut personliga uppgifter till någon.

Personliga uppgifter innebär t ex att någon är eller har varit aktuell inom socialtjänsten, som deras adress, vad de gör eller deras hälsotillstånd.

Sekretessen gäller mot privatpersoner, företag samt andra myndigheter, som t ex polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården. Den gäller även mot vår kommuns andra förvaltningar och mot andra kommuner.

I lagen finns några undantag från sekretessen om vi får frågan från vissa myndigheter och måste lämna ut viss information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2024 09:38
Sidansvarig: Amanda Regebro Hult