Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Foto: Pixabay

Färdtjänst och Riksfärdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och övriga allmänna kommunikationsmedel. Den är till för dig som på grund av nedsatt funktionsförmåga har det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg. Färdtjänst kan beviljas inom en radie av 6 mil från bostaden. Därutöver kan tillstånd till riksfärdtjänst beviljas.

Färdtjänst

Färdtjänst kan sökas av dig med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter för dig att förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. För att  kunna söka om tillstånd måste man vara folkbokförd i Markaryds kommun. När du vill ansöka om färdtjänst tar du kontakt med färdtjänsthandläggaren.

Beställa resa

Boka din resa på telefonnummer 0433-10350, vardagar mellan kl 9.00-12.00

Vem kan få tillstånd till färdtjänst?

Färdtjänst är en trafikservice för den som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer.Den sökande har en funktionsnedsättning som beräknas vara minst sex månader. Det är inte enbart funktionsnedsättningen som avgör utan även förmågan att använda allmänna kommunikationer.

Färdtjänst kan inte enbart beviljas på grund av brister i de lokala allmänna kommunikationsmedlen

Om du som sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning.

Vad kostar det?

Du betalar högst 35 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 40 kr avrundat till närmsta krontal för varje enkelresa.

Egna barn under 18 år får följa med på resan utan kostnad.

Om du vill ha med dig en medresenär går det bra om det finns plats för det. Medresenären betalar då 35 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 40 kr avrundat till närmsta krontal för varje enkelresa.

Ansökan och bedömning

Kommunens färdtjänsthandläggare bedömer om du har rätt till färdtjänst. Detta bedöms efter att handläggaren har tagit del av din ansökan och eventuella läkarutlåtanden. Beslutet kan överklagas.

Ansökan om tillstånd om färdtjänst gör till färdtjänsthandläggare, på skriftlig blankett som finns att skriva ut på Markaryd kommuns hemsida, under e-tjänster.

För kontakt med handläggare, mottagningstelefon: 0433-722 48.

Hur länge varar mitt tillstånd till färdtjänst?

Ditt tillstånd gäller antingen för en viss tid eller tills vidare.

Det framgår av ditt beslut som du får av handläggaren.

Tillstånd för en del av resan

För dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till närmaste hållplats för allmänna kommunikationsmedel, men kan åka med dessa, kan tillstånd till färdtjänst beviljas mellan bostaden och hållplatsen.

När kan du inte använda dig av färdtjänst?

Du får inte använda färdtjänsten för sjukresor, det vill säga resor till lasarett, vårdcentral, distriktssköterska eller sjukgymnast, för att prova ut hjälpmedel eller för att besöka tandläkare eller andra verksamheter. Detta går som sjukresa vilket landstinget har ansvar för.

Så här beställer du resor med färdtjänst

Du beställer dina resor på telefon: 0433- 103 50

Vardagar mellan klockan 09.00 - 12.00

Beställning ska göras senast dagen före planerad resa.

Resa som beställs med kortare framförhållning genomförs om det är möjligt, men kan ej garanteras.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är avsett för dig med ett stort och varaktigt funktionshinder och som behöver resa mer än sex mil från bostaden. Resor med riksfärdtjänst beviljas för varje enskild resa. Vid ansökan fyller du i blanketten som du kan hitta i länken nedan. Ansökan måste vara inskickad senast 14 dagar före resdagen.

Allmänt

Resor med riksfärdtjänst görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon (specialfordon) samt ska vara det billigaste alternativet.

Egenavgiften betalas enligt schablon fastställd av regeringen. Avgiften ska motsvara normala resekostnader med tåg.

Tidsförskjutning för att samordna taxiresor kan förekomma. Skriv gärna vilken tid ni senast ska vara framme vid resmålet.

Den enskilde ansöker om riksfärdtjänstresa på särskild ansökningsblankett. Ansökan ska vara färdtjänsthandläggaren tillhanda senast 14 dagar före resdagen.

Vad kostar det?

Vid resa med riksfärdtjänst betalar du en avgift, som kallas egenavgift. Egenavgiften ska motsvara den normala resekostnaden med allmänna färdmedel. För mer info se HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledsagare

Ledsagare beviljas av färdtjänsthandläggare under förutsättning att sådan bedöms vara nödvändig för resans genomförande. Ledsagaren ska fungera som hjälp under resan och betalar ingen egenavgift.

Medresenär

Medresenär får följa med i mån av plats. Medresenär betalar själv hela sin resa för tåg/flyg eller båt. Vid taxiresa betalar medresenären samma egenavgift som resenären.

Bagage

Två kollin/väskor per person får medföras utöver hjälpmedel. Hjälpmedel anges i beställningen. Har något hjälpmedel utelämnats, kontakta taxibolaget snarast så att plats finns och alla hjälpmedel kommer med på resan.

Resa med färdtjänstbil eller specialfordon

Taxibolaget kontaktar dig senast två dagar före avresan. Får du ingen bekräftelse, kontakta taxibolaget på telefonnummer som medföljer ditt beslut. Kontakta även din färdtjänsthandläggare då du ändrar/avbokar resa. Egenavgiften betalar du direkt till bilens förare.

Resa med tåg/flyg eller båt

Ansökan ska vara färdtjänsthandläggare tillhanda senast 14 dagar före resdagen

För mer info kan du gärna läsa kommunes informationbroschyr

Broschyren hittar du här , 57 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2024 08:22
Sidansvarig: Amanda Regebro Hult