Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Foto: Pixabay

Färdtjänst och Riksfärdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och övriga allmänna kommunikationsmedel. Den är till för dig som på grund av nedsatt funktionsförmåga har det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg. Färdtjänst kan beviljas inom en radie av 6 mil från bostaden. Därutöver kan tillstånd till riksfärdtjänst beviljas.

Färdtjänst

Färdtjänst kan sökas av dig med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter för dig att förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. För att  kunna söka om tillstånd måste man vara folkbokförd i Markaryds kommun. När du vill ansöka om färdtjänst tar du kontakt med färdtjänsthandläggaren.

Beställa resa

Boka din resa på telefonnummer 0433-10350, vardagar mellan kl 9.00-12.00

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är avsett för dig med ett stort och varaktigt funktionshinder och som behöver resa mer än sex mil från bostaden. Resor med riksfärdtjänst beviljas för varje enskild resa. Vid ansökan fyller du i blanketten som du kan hitta i länken nedan. Ansökan måste vara inskickad senast 14 dagar före resdagen.

Allmänt

Resor med riksfärdtjänst görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon (specialfordon) samt ska vara det billigaste alternativet.

Egenavgiften betalas enligt schablon fastställd av regeringen. Avgiften ska motsvara normala resekostnader med tåg.

Tidsförskjutning för att samordna taxiresor kan förekomma. Skriv gärna vilken tid ni senast ska vara framme vid resmålet.

Den enskilde ansöker om riksfärdtjänstresa på särskild ansökningsblankett. Ansökan ska vara färdtjänsthandläggaren tillhanda senast 14 dagar före resdagen.

Ledsagare

Ledsagare beviljas av färdtjänsthandläggare under förutsättning att sådan bedöms vara nödvändig för resans genomförande. Ledsagaren ska fungera som hjälp under resan och betalar ingen egenavgift.

Medresenär

Medresenär får följa med i mån av plats. Medresenär betalar själv hela sin resa för tåg/flyg eller båt. Vid taxiresa betalar medresenären samma egenavgift som resenären.

Bagage

Två kollin/väskor per person får medföras utöver hjälpmedel. Hjälpmedel anges i beställningen. Har något hjälpmedel utelämnats, kontakta taxibolaget snarast så att plats finns och alla hjälpmedel kommer med på resan.

Resa med färdtjänstbil eller specialfordon

Taxibolaget kontaktar dig senast två dagar före avresan. Får du ingen bekräftelse, kontakta taxibolaget på telefonnummer som medföljer ditt beslut. Kontakta även din färdtjänsthandläggare då du ändrar/avbokar resa. Egenavgiften betalar du direkt till bilens förare.

Resa med tåg/flyg eller båt

Ansökan ska vara färdtjänsthandläggare tillhanda senast 14 dagar före resdagen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2023 08:04
Sidansvarig: Amanda Regebro Hult