Stöd i hemmet

Bild

Foto: Pixabay

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få hjälp och stöd i hemmet.

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen ett ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som du behöver. Du kan ansöka om stöd med till exempel rehabilitering, hjälpmedel i hemmet, personlig omvårdnad eller trygghetslarm.

Ansökan

Du som vill ansöka om hjälp vänder dig till kommunens handläggare inom SoL/LSS. Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov

Om du inte kan ta dig till närmaste vårdcentral på grund av sjukdom eller funtionsnedsättning kan du ha rätt till hemsjukvård. Då kontaktar du hemsjukvården och legitimerad sjukvårdspersonal bestämmer sedan en träff med dig för att bedöma om du har rätt till hemsjukvård eller inte. Uppdraget regleras utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.

Socialförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Här kan du läsa mer om avgifter i omsorgen.

Har du synpunkter eller är missnöjd med vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2022 11:50
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Inger Ohlin

Förvaltningschef bitr

inger.ohlin@markaryd.se
043372046

Lina Bäckman

Enhetschef

lina.backman@markaryd.se
043372246

Kristina Davidsson

Enhetschef

kristina.davidsson@markaryd.se
043374602

Merima Rujovic

Enhetschef

merima.rujovic@markaryd.se
043372051

Maria Claesson

Enhetschef

maria.claesson@markaryd.se
043372416

Kontakt med Biståndshandläggare

Telefontid må, ti, to, fr 8-9 on 14:30-15:30

soc@markaryd.se
0433-720 00