Ta ett uppdrag

Foto: Pixabay

Det finns barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om hjälp med privatekonomin, att ha en trygg vuxen förebild eller helt enkelt bara ha en vän att ta en fika med.

Insatserna kan innefatta allt ifrån att ha barn och ungdomar boende hos dig, periodvis eller permanent, agera som en vän och medmänniska för barn eller vuxna där du även hjälper till med sociala aktiviteter, du kan ansöka om att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Insatserna kan beviljas med stöd av socialtjänstlagen (SoL), genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller till personer som beviljas stöd på andra sätt.

Intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan finns olika uppdrag som kommunen söker medmänniskor till.

Familjehem är familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker.

Familjehemmet ska vara utrett och godkänt av socialnämnden för att få ta emot barn i sitt eget hem. Det är viktigt att familjen har tid, utrymme, uthållighet och ett stort engagemang för barn.

Markaryds kommun har kontinuerligt behov av familjer som är intresserade av att ta familjehemsuppdrag. Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor som rör familjehemsvård. Hör av dig till kommunens växel 0433-720 00 så lotsar vi dig vidare.

Kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot barn eller ungdomar i sitt hem. Det kan vara ett barn eller ett syskonpar vars föräldrar behöver stöd och avlastning exempelvis en helg i månaden, under längre perioder i samband med skollov eller både och.

Det kan finnas flera orsaker till att familjen får stöd:

  • familjens sociala nätverk kan vara glest
  • föräldrar till barn med speciella svårigheter behöver avlastning
  • barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter
  • föräldrarna har problem i form av missbruk eller psykisk instabilitet.

Kontaktfamiljens uppgift är att både avlasta barnets eller ungdomens föräldrar och ta väl hand om deras barn eller ungdom. Du och din familj blir viktiga personer i barnets eller ungdomens nätverk. Man gör saker tillsammans och barnet eller ungdommen får en bild av hur livet i en annan familj fungerar

Vill du veta mer om vad uppdraget innebär vänder du dig till individ- och familjeomsorgen. Hör av dig till kommunens växel 0433-720 00 så lotsar vi dig vidare.

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Syftet med uppdraget är att i förebyggande syfte främja sociala kontakter och människors utveckling.

Såväl person med funktionsnedsättning, familjer, ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med eller utan missbruksproblem kan få kontaktperson.

Som kontaktpersonen ska du hjälpa personen ut i samhället och hjälpa till att bryta isolering. En kontaktpersonen är en kompis vid sidan av de anhöriga.

Tillsammans planeras olika aktiviteter utifrån personens behov och intresse. Det kan till exempel vara att gå på bio, gå på fotbollsmatch, gå på restaurang eller café eller att umgås i hemmet.

Vill du veta mer om vad uppdraget innebär vänder du dig till individ- och familjeomsorgen eller till omsorgen om personer med funktionedsättning. Hör av dig till kommunens växel 0433-720 00 så lotsar vi dig vidare.

Intresseanmälan ledsagare och kontaktperson enlig SoL , 150 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du göra en meningsfull insats för att hjälpa yngre eller äldre som av olika anledningar behöver stöd för att klara sin vardag?

Vill du engagera dig och göra en insats? Markaryds kommun söker alltid nya frivilliga som vill hjälpa en medmänniska.

Väntjänst är ett komplement till kommunens insatser. Den erbjuder enskilda personer sociala kontakter och hjälp att delta i samhällslivet.

Kontakta Annika Kuusijärvi på telefon 0433-721 74 för mer information om väntjänsten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2024 09:41
Sidansvarig: Amanda Regebro-Hult