Integration

Här hittar du information för dig som är nyanländ till Sverige och Markaryd om vad kommunen kan hjälpa dig med.

Markaryds kommun strävar efter att ge alla nyanlända och nyinflyttade goda möjligheter att komma in i samhället. Hos Navet kan du få vägledning i att integreras i Markaryds kommun.

Kommunen kan till exempel hjälpa dig som nyanländ med att:

  • anmäla dig till vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare)
  • anmäla dina barn till skola och barnomsorg
  • få information om aktiviteter och viktiga mötesplatser i kommunen
  • visa hur du kan komma i kontakt med Arbetsförmedlingen
  • anordna en god man till ensamkommande under 18 år
  • I övrigt har nyanlända samma rättigheter och skyldigheter som alla andra personer med svenskt uppehållstillstånd och/eller svenskt medborgarskap.

Migrationsverket har under 2016, 2017 och 2018 inte anvisat några nyanlända till Markaryds kommun. Detta innebär att de som flyttar till Markaryd gör det på egen hand och på egen bekostnad. Den som fått uppehållstillstånd, kan själv ordna bostad var som helst i landet.

Om dina anhöriga kommer hit senare är det ditt ansvar att ordna boende för dem. Markaryds kommun äger och förvaltar inga egna bostäder. Det är därför viktigt att du så snabbt som möjligt själv letar efter boende.

I kommunen har du möjlighet att hyra bostad av privata fastighetsägare, eller att köpa bostad.

Vi har samlat alla fastighetsägare och mäklare på två listor åt dig. Dessa listor hittar du under Markaryd kommuns inflyttarservice Länk till annan webbplats.

Förskolan erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där trygghet, fostran, omsorg och lärande bildar en helhet. Den är ett stöd för familjen i dess ansvar för barnets fostran, utveckling och växande. Om ditt barn har speciella behov (till exempel språk- eller funktionsnedsättning) tar du kontakt med förskolechefen på barnets förskola.

Är du föräldraledig eller aktivt arbetssökande har barnet också rätt till en plats på förskolan. Då kan barnet vara i förskolan 15 timmar/vecka.

Du behöver anmäla barn och unga till skola i Markaryds kommun när du är nyinflyttad. Här hittar mer information om hur du ska göra en anmälan:

Ensamkommande barn under 18 år har rätt till en god man som i vårdnadshavares ställe ska bevaka barnets intressen och vårda barnets angelägenheter.

En god man för ett ensamkommande barn hjälper bland annat till med:

  • att ansöka om uppehållstillstånd
  • att stödja barnet vid Migrationsverkets utredning
  • att planera skolgång och utbildning.

Det är överförmyndaren som utser god man åt ensamkommande barn.

Kommunen har samarbete med Arbetsförmedlingen för att underlätta för nyanlända att snabbt komma ut i arbetslivet.

Vår målsättning är att alla kommuninvånare ska vara egenförsörjande och delaktiga i vårt samhälle.

Vuxenutbildningen erbjuder studier inom Svenska för invandrare (SFI).

Vuxenutbildningen bedriver sin verksamhet i på Hannabadsvägen 2c i Markaryd. Yrkeshögskoleutbildningen har delar av sina lokaler i samma byggnad som kommunens gymnasieskola på Järnvägsgatan och Villagatan.

När man lämnar över handlingar med personuppgifter till kommunen så registreras dessa i en personakt i databassystemet Procapita.

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddslagen GDPR. Registreringen är nödvändig för att kunna handlägga ansökan om försörjningsstöd och för att eventuellt kunna göra en utbetalning.

GDPR ger dig rätt att få information om behandling av personuppgifter som samlats in från någon annan källa än från dig.

Du har även rätt att en gång per år skriftligen få information om vilka uppgifter om dig som har behandlats.

Vill du detta så ska du lämna en skriftlig begäran till:
Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, Socialt arbete, Box 74, 285 22 Markaryd.

Om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med GDPR har du rätt att begära att de uppgifterna ändras.

Uppgifterna i systemet gallras enligt bestämmelserna i 12:2 Socialtjänstlagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2023 09:02