Stöd och omsorg

Arbetsmarknad

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen arbetar med att stötta våra kommuninvånare till att komma vidare till ett arbete eller vidare studier.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd, Serviceteamet är kommunens egna arbetsträningscenter och genom Sunnerbo samordningsförbund har vi riktade projekt för att stötta våra samhällsmedborgare i att integreras i samhället.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021 12:47

Kontakt

Elisabeth Fock

Förvaltningschef

elisabeth.fock@markaryd.se
043372059