Stöd och omsorg

Avgifter i omsorgen

Foto: Pixabay

Socialförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

För att vi ska kunna göra en beräkning av hur stor just din avgift blir behöver du skicka in en blankett om inkomstförfrågan. På blanketten kan du även ge ditt samtycke till att dina inkomstuppgifter får inhämtas från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och SPV. Om du inte skickar in blanketten kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får betala den högsta avgiften för de insatser du fått.

Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre omsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning regleras i socialtjänstlagen 8 kap 2 §. Där anges att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet samt för särskilda boendeformer. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnad. Kommunens rätt att ta ut avgift för kommunal hälso- och sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen 26 §.

Har du frågor gällande någon faktura och bor i norra delen av kommunen, ska du ringa 0433-720 15. Bor du i södra delen ska du ringa 0433-720 35.

Fasta kostnader inom hemtjänst:

 • Matdistribution 68kr/portion
 • Hjälpmedelsutprovning 150kr/gång
 • Lunch Mellangård, Stig Inn och Ekliden 68kr/portion

Individuella kostnader beroende på avgiftsutrymme:

 • Full service/omvårdnad (6 timmar eller mer) eget avgiftsutrymme upp till 2 125kr/månad
 • Timavgift service/omvårdnad 352kr/timmen upp till eget avgiftsutrymme eller 2 125kr/månad
 • Hemsjukvård 150kr/tillfälle upp till eget avgiftsutrymme eller 2 125kr/månad. Hemsjukvård för barn och unga under 18 är avgiftsfri
 • Trygghetslarm 300kr/månad

Särskilt boende

 • Kostabonnemang 2 939 kr/månad
 • Hyra
 • Service/omvårdnad, avgift framräknas av avgiftsblankett max 2 110kr/månad

Korttidsboende/växelboende

 • Service/omvårdnad 70,32kr/dygn upp till eget avgiftsutrymme eller 2 125kr/månad
 • Kost, fast kostnad på 98kr/dag
Här följer ett exempel hur avgiftsutrymmet räkas fram

Aktuell inkomst efter skatt

+ 10 000 kr

Bostadsbidrag

+ 4 000kr

Förbehållsbelopp (grundbelopp +bostadskostnad)

- (5136 kr+ 5000kr)

Avgiftsutrymme

= 3 864kr

 

Förbehållsbeloppet är en schablonsumma framräknad av socialstyrelsen som ska täcka basutgifter per månad till exempel förbrukningsartiklar, tidning, möbler/husgeråd etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Josefin Hansson

Ekonomiassistent

josefin.hansson@markaryd.se
043372035

Sara Ekelund

Ekonomiassistent

sara.ekelund@markaryd.se
043372015

Telefontid Handläggare

Vardagar kl. 10-12