Avgifter i omsorgen

Foto: Pixabay

Socialförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

För att vi ska kunna göra en beräkning av hur stor just din avgift blir behöver du skicka in en blankett om inkomstförfrågan. På blanketten kan du även ge ditt samtycke till att dina inkomstuppgifter får inhämtas från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och SPV. Om du inte skickar in blanketten kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får betala den högsta avgiften för de insatser du fått.

Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre omsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning regleras i socialtjänstlagen 8 kap 2 §. Där anges att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet samt för särskilda boendeformer. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnad. Kommunens rätt att ta ut avgift för kommunal hälso- och sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen 26 §.

Här nedan finner du inkomsblanketten för beräkning av avgift för serivce/omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm.

Inkomstblankett , 72 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor gällande någon faktura är du välkommen att ringa din avgiftshandläggare.

Fasta kostnader inom hemtjänst:

 • Matdistribution 81kr/st
 • Ditributionsavgift matdistsribution 13kr/st
 • Hjälpmedelsutprovning 213kr/tillfälle
 • Lunch Mellangård, Stig Inn och Ekliden 81kr/st för person med biståndsbeslut eller som är 75 år eller äldre.
 • Lunch Mellangård, Stig Inn och Ekliden 91kr/st för person utan biståndsbeslut och som är yngre än 75 år .

Individuella kostnader beroende på avgiftsutrymme:

 • Full service/omvårdnad (6 timmar eller mer) eget avgiftsutrymme upp till 2575 kr/månad
 • Timavgift serviceinsats (städ och inköp) 493 kr/timmen, eget avgiftsutrymme upp till 2575 kr/månad
 • Timavgift service och omvårdnad (ej städ och inköp) 394 kr/timmen eget avgiftsutrymme upp till 2575 kr/månad
 • Hemsjukvård 160kr/besök, eget avgiftsutrymme upp till 2575 kr/månad. Hemsjukvård för barn och unga under 18 är avgiftsfri.
 • Trygghetslarm 320kr/månad, eget avgiftsutrymme upp till 2575 kr/månad.

Särskilt boende

 • Kostabonnemang 4483kr/månad
 • Hyra betalas i enlighet med kontrakt
 • Service/omvårdnad, avgift framräknas av avgiftsblankett max 2575 kr/månad

Korttidsboende/växelboende

 • Service/omvårdnad 0-85 kr/dygn, eget avgiftsutrymme upp till 2575 kr/månad.
 • Kost, fast kostnad på 147kr/dag
Här följer ett exempel hur avgiftsutrymmet räkas fram

Aktuell inkomst efter skatt

+ 10 000 kr

Bostadsbidrag

+ 4 000kr

Förbehållsbelopp (grundbelopp +bostadskostnad)

- (5652kr+ 5000kr)

Avgiftsutrymme

= 3 348kr


Förbehållsbeloppet är en schablonsumma framräknad av socialstyrelsen som ska täcka basutgifter per månad till exempel förbrukningsartiklar, tidning, möbler/husgeråd etc.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Det är tre steg för att ansöka

 1. Ta fram alla uppgifter som behövs

Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

 1. Gör en beräkning innan du ansöker

pensionsmyndigheten.se/beraknabt Länk till annan webbplats. kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.

 1. Gör ansökan

Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt Länk till annan webbplats. med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se, hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

I bifogade länkar finner ni ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.

Blanketter Länk till annan webbplats.

Blanketthjälp Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se.

Ansökan Länk till annan webbplats.

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitalt möte om bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2024 13:50
Sidansvarig: Malin Vendel