Avgifter i omsorgen

Foto: Pixabay

Socialförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

För att vi ska kunna göra en beräkning av hur stor just din avgift blir behöver du skicka in en blankett om inkomstförfrågan. På blanketten kan du även ge ditt samtycke till att dina inkomstuppgifter får inhämtas från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och SPV. Om du inte skickar in blanketten kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får betala den högsta avgiften för de insatser du fått.

Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre omsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning regleras i socialtjänstlagen 8 kap 2 §. Där anges att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet samt för särskilda boendeformer. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnad. Kommunens rätt att ta ut avgift för kommunal hälso- och sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen 26 §.

Här nedan finner du inkomsblanketten för beräkning av avgift för serivce/omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm.

Inkomstblankett , 72 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor gällande någon faktura är du välkommen att ringa din avgiftshandläggare.

Fasta kostnader inom hemtjänst:

 • Matdistribution 74kr/portion
 • Hjälpmedelsutprovning 200kr/gång
 • Lunch Mellangård, Stig Inn och Ekliden 74kr/portion för person med biståndsbeslut eller som är 75 år eller äldre.
 • Lunch Mellangård, Stig Inn och Ekliden 82kr/portion för person utan bisåtndsbeslut och som är yngre än 75 år .

Individuella kostnader beroende på avgiftsutrymme:

 • Full service/omvårdnad (6 timmar eller mer) eget avgiftsutrymme upp till 2359 kr/månad
 • Timavgift service/omvårdnad 370 kr/timmen upp till eget avgiftsutrymme eller 2359 kr/månad
 • Hemsjukvård 150kr/tillfälle upp till eget avgiftsutrymme eller 2359 kr/månad. Hemsjukvård för barn och unga under 18 är avgiftsfri.
 • Trygghetslarm 300kr/månad

Särskilt boende

 • Kostabonnemang 3577 kr/månad
 • Hyra betalas i enlighet med kontrakt
 • Service/omvårdnad, avgift framräknas av avgiftsblankett max 2359 kr/månad

Korttidsboende/växelboende

 • Service/omvårdnad 0-79 kr/dygn upp till eget avgiftsutrymme eller 2359 kr/månad
 • Kost, fast kostnad på 118kr/dag
Här följer ett exempel hur avgiftsutrymmet räkas fram

Aktuell inkomst efter skatt

+ 10 000 kr

Bostadsbidrag

+ 4 000kr

Förbehållsbelopp (grundbelopp +bostadskostnad)

- (5652kr+ 5000kr)

Avgiftsutrymme

= 3 348kr


Förbehållsbeloppet är en schablonsumma framräknad av socialstyrelsen som ska täcka basutgifter per månad till exempel förbrukningsartiklar, tidning, möbler/husgeråd etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2023 14:24
Sidansvarig: Malin Vendel