Eldningsförbud

Från och med den 11 maj råder generellt eldningsförbud i Markaryds kommun. Anledningen till eldningsförbudet är att minska risken för skogsbränder.

Stäng meddelande

Tomgångskörning

Avgasrör

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång högst 1 minut inom Markaryds
kommun.

Detta gäller inte om...

  1. Om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, tex i trafikkö
  2. Om motorn hålls i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan
    anordning, på fordonet, än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång.

Enligt kommunfullmäktige antagna lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 2013 § 92.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juli 2022 11:36
Sidansvarig: Lina van der Putten