Tomgångskörning

Avgasrör

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång högst 1 minut inom Markaryds
kommun.

Detta gäller inte om...

  1. Om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, tex i trafikkö
  2. Om motorn hålls i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan
    anordning, på fordonet, än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång.

Enligt kommunfullmäktige antagna lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 2013 § 92.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2024 14:21
Sidansvarig: Lina van der Putten