Gymnasieskola - KCM

Elever i trappa

Markaryds kommun har en egen gymnasieskola - Kunskapscentrum Markaryd, KCM.

Skolan är centralt belägen i Markaryds tätort med gångavstånd till stationen, vilket ger goda pendlingsmöjligheter.

Kunskapscentrum Markaryd är bland de bästa gymnasieskolorna i Sverige på att se till att eleverna tar examen.

Skolan erbjuder studieförberedande, yrkesförberedande och introduktionsprogram.

 • Barn- och fritidsprogrammmet (BF)
 • El- och energiprogrammmet (EE)
 • Ekonomiprogrammmet (EK)
 • Introduktionsprogrammen (IM)
 • Naturvetenskapsprogrammmet (NA)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 • VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
 • NIU-fotboll på samtliga gymnasieprogram utom VF-programmet. Du ansöker då på särskild blankett.

KCM:s expedition är också kommunens antagningskansli för gymnasiala utbildningar.

Kontakt

Gymnasiesekreterare 0433-722 08

Adress

Antagningskansli, Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd

Webbansökan

Den gör du på  Gymnasieantagning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du för närvarande inte går på någon skola skickas
ansökan till ovanstående adress.

Elever från andra kommuner lämnar sin ansökan till sin
hemkommun.

I detta häfte kan ni läsa lite mer om ämnet svenska som andraspråk och vad som skiljer det från undervisning i ämnet svenska. Ni får också läsa om skillnader mellan ämnet svenska som andraspråk på grundskolan och gymnasiet.

Broschyr på svenska , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr på engelska , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr på arabiska , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Andra språk/other languages

Du som har behov av översättningar till andra språk kan använda dig av Google Translate. Klicka här och välj språk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

You who have the need for this pamplet in other languages can use Google Translate. Click here and choose language. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaroanmälan gör du via appen InfoMentor Hub, se nedan. Inloggning sker med BankID i första hand, saknar du BankID tar du kontakt med skolan för användarnamn och lösenord.


InfoMentor Hub

Information för att registrera frånvaro i appen InfoMentor Hub.

 • Ladda hem appen InfoMentor Hub (se ikonen ovan)
 • Välj Andra inloggningssätt
 • Välj Markaryds kommun, vårdnadshavare
 • Logga in med BankID
 • Välj boxen Frånvaro
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024 09:59