Modersmålsundervisning

Närbild på händer som studerar

Modersmålsundervisnings syfte är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutvecklingen och lärande inom olika områden.

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska, kan få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

För att få modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan så måste en elev uppfylla vissa kriterier:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet
  • Eleven önskar få modersmålsundervisning

För att undervisning i ett modersmål ska anordnas gäller följande:

  • Minst fem elever ska önska undervisning i samma språk för att undervisning ska organiseras (gäller inte minoritetsspråk och elever som är adopterade)
  • Lämplig lärare kan anställas
  • Undervisningen sker på icke timplanebunden tid (utanför elevens vanliga schema)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2024 09:58