Försäkringar

Nallebjörn

Här kan du läsa om Markaryds kommuns olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Markaryds kommuns verksamhetsområde.

Försäkringen gäller:

 • Skol-/verksamhetstid
 • Omsorgstagare i daglig verksamhet.
 • Bidragstagare i yrkesintroduktion/praktik.
 • Övriga ungdomar i ungdomsgaranti.
 • Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet.
 • Personer under utbildning/övningar anordnade av räddningstjänsten
 • Frivilligarbetare i verksamhet inom Markaryds kommuns skolor

Dygnet runt

 • Barn folkbokförda i Markaryds kommun som inte fyllt 20 år.
 • Grundskole- och gymnasieelever, från andra kommuner.
 • Övriga elever i gymnasiesärskola.
 • Elever i komvuxutbildning, heltidsundervisning.
 • Övriga barn och ungdomar i familjehem.
 • Omsorgstagare i särskilt boende.
 • Ensamkommande flyktingbarn

Åtgärder vid skada
Vårt försäkringsnummer med Länsförsäkringar Kronoberg är 527318. Det användas när du anmäler en skada.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Olycksfallsförsäkring - skadeanmälan
Om en skada har inträffat ska en skriftlig skadeanmälan göras till Länsförsäkringar Kronoberg inom tre år, även om du inte haft några kostnader i samband med olycksfallet.

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste du kontakta Länsförsäkringar Kronoberg för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. - Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Anmäl skada
För att anmäla en skada ringer du till
Länsförsäkringar Kronoberg 0470-72 00 00

Avtalstid
Avtalstiden gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019