Förskola och pedagogisk omsorg

Vattenfärger

Barnomsorgen ska erbjuda omsorg och främja barns utveckling och vara organiserad så att föräldrar kan arbeta eller studera. 

Barnomsorg är ett samlingsbegrepp för förskola och pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg är det som tidigare kallades dagbarnvårdare/dagmamma.

Förskola är en egen skolform och styrs av en läroplan med mål och riktlinjer. Utbildning i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten är till för barn som är 1–5 år .

När ditt barn ska börja förskolan får du som vårdnadshavare en broschyr hemskickad där du bland annat kan läsa mer om inskolning, vad du kan förvänta dig av personalen, vad de kan förvänta sig av dig som vårdnadshavare, regler och ansvar med mera.

Ta del av innehållet i broschyren , 771 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den är frivillig, omfattar 15 timmar i veckan, avgiftsfri och följer skolans läsårstider. Om skolan har lov så har allmän förskola också lov.

Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn en plats i allmän förskola.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg är, till skillnad från förskola, ingen skolform och styrs inte av en läroplan. Där finns inget krav på högskoleutbildad personal. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och förskolans läroplan är vägledande. 

Förskola eller pedagogisk omsorg kan drivas privat eller kommunalt. Förskolor som bedrivs privat benämns som fristående förskolor enligt Skollagen.

Öppen förskola ska erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med medföljande vuxna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Du avgör själv när och hur ofta du vill delta tillsammans med ditt barn i öppen förskola.

Den öppna förskolan ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ska ges stort utrymme. Verksamheten utformas både efter barnens och de vuxnas behov. 

I många kommuner samarbetar den öppna förskolan med socialtjänsten och barn- och mödrahälsovården för att bidra till att föräldrarnas behov av medicinsk och social service tillgodoses.

Du har möjlighet att önska förskola till ditt barn. 

Vi ska erbjuda förskoleplats "utan oskäligt dröjsmål". Det betyder normalt inom fyra månader efter det att du har anmält att du behöver plats till ditt barn. Innan du kan erbjudas en plats ska du ha visat intyg på studier eller arbete.

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola.

Läs mer om Barnhälsoteamet

Du ansöker om eller säger upp plats i vår e-tjänst 24sju som du hittar under Relaterade länkar här nedanför.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023 10:24