Barn- och elevhälsa

Maskros

I Markaryds kommun arbetar barn- och elevhälsan för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Barn- och elevhälsan bidrar till att skapa goda lärmiljöer och verkar för att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. I enlighet med skollagen tillhandahåller barn- och elevhälsan i Markaryds kommun medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.
På förskolorna finns barnhälsoteam som leds av respektive förskolechef. Barnhälsoteamen har tillgång till specialpedagog, logoped, socionom, IKT-pedagoger och psykolog.

På varje enskild skola finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamen ingår skolsköterska, kurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen har tillgång till skolläkare, IKT-pedagoger och psykolog.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Maritha Karlsson

Kontakt

Maria Gustavsson

Utvecklingschef

maria.gustavsson@markaryd.se
0433-72004