Barn- och elevhälsa

Maskros

I Markaryds kommun arbetar barn- och elevhälsan för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Barn- och elevhälsan bidrar till att skapa goda lärmiljöer och verkar för att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. I enlighet med skollagen tillhandahåller barn- och elevhälsan i Markaryds kommun medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.
På förskolorna finns barnhälsoteam som leds av respektive förskolechef. Barnhälsoteamen har tillgång till specialpedagog, logoped, socionom, IKT-pedagoger och psykolog.

På varje enskild skola finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamen ingår skolsköterska, kurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen har tillgång till skolläkare, IKT-pedagoger och psykolog.

Frånvaroanmälan gör du via appen Skola24. Saknar du inlogg till Skola24 tar du kontakt med expeditionen på ditt barns skola. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:16

Kontakt

Jenny Strand

Elevhälsochef

jenny.strand@markaryd.se
043372405