Anpassad skola

Kulram

Anpassade skolan är en egen skolform med egen läroplan samt egna kursplaner och betygskriterier.

Anpassade skolan omfattar både den obligatoriska anpassade grundskolan, för skolpliktiga barn, och den anpassade gymnasieskolan. Elever i den obligatoriska anpassade grundskolan kan läsa ämnen eller ämnesområden.

Anpassad grundskola i Markaryds kommun finns på Strömsnässkolan. Där finns specialpedagog, speciallärare och elevresurser i verksamheten.

Markaryds kommun har idag ingen egen anpassad gymnasieskola utan våra elever hänvisas till att söka i närliggande kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024 15:22