Skolskjuts

Vägskylt buss

I skollagen står att hemkommunen ska anordna kostnadsfri skolskjuts för dem som behöver det.

Vi har tagit fram regler för vad som gäller för skolskjuts i vår kommun. På den här sidan berättar vi om vad som gäller för grundskolan och särskolan.

Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Kommunens ansvar och regler för skolskjuts omfattar elever folkbokförda i vår kommun, och gäller till och från den skola som kommunen hänvisat till. Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola.

Skolskjuts erbjuds endast i anslutning till skoldagens början och slut. Elever som har fritidshemsplats har inte rätt till skolskjuts till eller från fritidshemmet.

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

Avståndstabell

Årskurs

Kilometer

F-3

3

4-6

4

7-9

5

 

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats som kommunen hänvisar till.

Eleven kan ibland hämtas vid hemmet om bussen passerar och det bedöms som trafiksäkert.

Skolskjuts utöver gällande regler kan du söka på grund av trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet.

Du ansöker på blanketten Ansökan om skolskjuts.

Elever som inte är skolskjutsberättigade kan få skolskjuts i mån av plats, under förutsättning att

  • det finns lediga platser i bussen
  • skolskjutsen passerar elevens skolväg

Du ansöker på blanketten Ansökan om skolskjuts.

Elever som har växelvis boende erbjuds skolskjuts till båda bostadsadresserna om de är belägna inom vår kommun. Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna. Avståndsreglerna gäller för båda adresserna.

Du ansöker på blanketten Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende.

Mer om skolskjutsreglerna i vår kommun kan du läsa om i riktlinjerna - Skolskjutshandledning.

Vårdnadshavare ska informera skolskjutshandläggare snarast om sådant som kan påverka elevens rätt till skolskjuts. Det kan till exempel vara att eleven flyttar till annan adress eller väljer en annan skola.

Eleven

  • ansvarar för att följa föreskrivna regler på bussen
  • ansvarar för att använda säkerhetsbälte vilket är ett lagkrav

Vårdnadshavare

  • ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på hållplatsen tills dess eleven stiger på skolskjutsen
  • ansvarar för att eleven kommer i tid till hållplatsen
  • ansvarar för att meddela trasportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annans frånvaro

Skolan

  • När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Vid ansökan om skolskjuts, andra skolskjutsfrågor eller varaktiga förändringar i elevs åkschema, kontakta skolskjutshandläggare.

Vid anmälan om frånvaro och tillfälliga förändringar i elevs åkschema, kontakta Taxi-Kenth via telefon, SMS eller e-post.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Maritha Karlsson

Kontakt

Ann-Christin Kristensson

Handläggare

ann-christin.kristensson@markaryd.se
0433-72072