Skolskjuts

Vägskylt buss

I skollagen står att hemkommunen ska anordna kostnadsfri skolskjuts för dem som behöver det.

Vi har tagit fram regler för vad som gäller för skolskjuts i vår kommun. På den här sidan berättar vi om vad som gäller för grundskolan och särskolan.

Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan och anpassade skolan, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Kommunens ansvar och regler för skolskjuts omfattar elever folkbokförda i vår kommun, och gäller till och från den skola som kommunen hänvisat till. Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola.

Inom tätortsområde finns ingen rätt till skolskjuts.

Skolskjuts erbjuds endast i anslutning till skoldagens början och slut. Elever som har fritidshemsplats har inte rätt till skolskjuts till eller från fritidshemmet.

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

Avståndstabell

Årskurs

Kilometer

F-3

3

4-6

4

7-9

5

 

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats som kommunen hänvisar till.

Eleven kan ibland hämtas vid hemmet om bussen passerar och det bedöms som trafiksäkert.

Skolskjuts utöver gällande regler kan du söka på grund av trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet.

Du ansöker via vår e-tjänst..

Elever som inte är skolskjutsberättigade kan få skolskjuts i mån av plats, under förutsättning att

  • det finns lediga platser i bussen
  • skolskjutsen passerar elevens skolväg

Du ansöker via vår e-tjänst.

Elever som har växelvis boende erbjuds skolskjuts till båda bostadsadresserna om de är belägna inom vår kommun. Eleven ska bo ungefär lika mycket hos båda föräldrar oavsett vilken av adresserna som eleven är folkbokförd på. Avståndsreglerna gäller för båda adresserna.

Du ansöker via vår e-tjänst.

Mer om skolskjutsreglerna i vår kommun kan du läsa om i Riktlinjer för skolskjuts som du hittar längst ner på denna sida.

Vårdnadshavare ska informera skolskjutshandläggare snarast om sådant som kan påverka elevens rätt till skolskjuts. Det kan till exempel vara att eleven flyttar till annan adress eller väljer en annan skola.

Förändringar i schema, till exempel vid växelvis boende eller annan anledning, ska meddelas till skolskjutshandläggare i god tid innan förändring sker.

Vårdnadshavare

  • ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på hållplatsen tills dess eleven stiger på skolskjutsen
  • ansvarar för att eleven kommer i tid till hållplatsen och använder reflex under den mörka årstiden
  • ansvarar för att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro

Eleven

  • ska lyssna på chauffören och rätta sig efter de regler som gäller
  • ska sitta still på sin plats, inte bråka eller föra oväsen och alltid använda säkerhetsbälte

 Chauffören

  • är ansvarig för eleverna under färden och ska se till att säkerhetsregler följs

Skolan

  • När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Vid frågor gällande ansökan om skolskjuts, andra skolskjutsfrågor eller varaktiga förändringar i elevs åkschema, kontakta skolskjutshandläggare.

Vid anmälan om frånvaro och tillfälliga förändringar i elevs åkschema, kontakta Taxi-Kenth via telefon 0433-12300, SMS 070-6989620 eller e-post taxi.kenth@gmail.com.

Om du vill veta hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa om det på Region Kronobergs sida. Personuppgifterna förs över från kommunen till Länstrafiken Kronoberg som en del i administrationen av skolskjutstrafiken. Följ länken nedan för mer information

Länk till Länstrafiken Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2023 13:48