Påverka, barn och utbildning

Våra förskolor, dagbarnvårdare, skolor och fritidshem arbetar ständigt med förbättringsarbete för att göra en så bra verksamhet som möjligt.

Om du har positiva synpunkter eller klagomål på verksamheten är det viktigt att du framför dem, eftersom då kan du bidra till att göra verksamheten ännu bättre.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2023 08:58