Inackordering/Elevresor

Går du i gymnasieskolan, är folkbokförd i Markaryds kommun och har längre än 6 kilometer till gymnasieskolan? Då har du rätt till busskort/resebidrag. Eller behöver du inackordering under din gymnasietid? Då kan du få ekonomiskt stöd.

Inackorderingsbidrag

Om du bor i Markaryds kommun och går i gymnasieskola på annan ort kan du få inackorderingsbidrag. Du kan få det om du på grund av lång restid eller andra skäl måste inackordera dig på studieorten. Inackorderingsbidrag är ett komplement till det statliga studiestödet.
Om du bor inackorderad kan du beviljas inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du studerar på en fristående skola är det Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beviljar inackorderingsbidrag.

Elevresor

För elever i gymnasieskolor gäller ”Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110)”. Denna lag innebär att om avståndet mellan bostaden och skolan är minst 6 km ges stöd för dagliga resor till och från skolan. Eleven erhåller busskort alternativt kontant ersättning om allmänna kommunikationer inte finns tillgängliga.

Kommunen är inte skyldig att ordna transporter för gymnasieeleverna utan endast ansvara för deras resekostnader.

Den elev som erhåller inackorderingsbidrag kan inte samtidigt erhålla busskort eller kontant resebidrag

Dina frågor besvaras av antagningskansliet.

Kontakt: Gymnasiesekreterare 0433-722 08

Adress: Antagningskansli, Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd

Du ansöker på blanketter som du hittar här nedan, eller på E-tjänster och blanketter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Inga-Lill Evaldsson

Gymnasiesekreterare

inga-lill.evaldsson@markaryd.se
0433-72208