Låt gammalt bli nytt

Återvinning

Tillsammans ökar vi återvinningen och låter gammalt bli nytt. Hushållen sorterar ut förpackningar och tidningar och lämnar dem till återvinning.

Producenterna som tillverkar/säljer tidningar och förpackade varor arbetar för att minska förpackningsbehovet och bekostar insamlingen och återvinningen. De ger FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) uppdraget att samla in och återvinna förpackningarna och tidningarna, så att materialet kan användas igen och igen. Så smart är återvinningssystemet konstruerat.

Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras.
Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan faktiskt återvinnas hur många gånger som helst. Tänk så fantastiskt att gamla förpackningar och tidningar kan användas igen och igen.

PLASTFÖRPACKNINGAR blir till exempel krukor, avloppsrör,
utegolv, stövlar och flipflop-skor. Du kan alltså gå runt med gamla brödpåsar på fötterna utan att veta om det.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR blir nya pappersförpackningar. Men ett mjölkpaket eller en sockerpåse kan till exempel bli cornflakes- eller vällingpaket i sitt nästa liv.

METALLFÖRPACKNINGAR, som konservburkar och kaviartuber,
blir till järnvägsräls, motordelar och armeringsjärn, som bland annat används till broar. Inget är för litet för att återvinnas, minsta kapsyl gör nytta.

GLASFÖRPACKNINGAR blir till nya glasflaskor och burkar, men även glasull, som används för att isolera hus. Det är viktigt att inte lämna andra produkter av glas än just förpackningar i glasåtervinningen.
Dricksglas och fönsterglas smälter inte vid samma temperatur som
förpackningsglas, vilket om de blandas leder till att mindre kan återvinnas till nytt material.

TIDNINGAR blir till nya tidningar, men även toalett- och hushållspapper.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2023 09:06
Sidansvarig: Lina van der Putten