Bygga, bo och miljö

Re:Bygg Markaryd

Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre

Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre

C/o Markaryd har med stöd av Markaryds kommun sökt och beviljats bidrag från Leader Linné Småland för att starta upp projektet Re:Bygg Markaryd.

Syftet med projektet är att underlätta och undersöka möjligheten för försäljning av återbrukbart byggmaterial. Allt från fönster, toalettstolar, tegel, kantstött gips till trärester. Idag finns det en lokal aktör som är intresserad av att öppna upp en pilotverksamhet. Läs mer om det som ska bli Återbruket.

I Projektet Re:Bygg ska man utbilda, bistå mednätverksuppbyggnad, anordna workshops, med mera.

Re:Bygg, en del av kommunens miljömål

Arbetet inom Re:Bygg Markaryd stöttar Markaryd kommun i arbetet med återbruk enligt Avfallsplanen.

I Avfallsplanen fastställs målet att mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 % per person till 2025. Markaryds kommunens återbruksarbete innebär bland annat att vi ska arbeta med nedanstående indikatorer.

  • Efterfråga, utvärdera och använda återbrukat byggmaterial i minst ett projekt vid ny- eller ombyggnation av kommunägda bostäder eller fastigheter.
  • Inventera återbrukbart material vid rivning av kommunägda fastigheter (eller delar av fastigheter). Inventeringen ska ingå som en del i såväl rivningsinventeringen som i rivningsplanen.
  • Genomföra inventering av framtida byggnations- och rivningsprojekt i kommunägda fastigheter för att identifiera återbruksmöjligheter och lämpliga matchningar.

I målarbetet anger man även att mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 % per person till 2025.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2022 13:25

Kontakt

Annica Hegefeldt

Verksamhetsutvecklare

annica.hegefeldt@markaryd.se
043372057