Re:Bygg Markaryd

C/o Markaryd har med stöd av Markaryds kommun sökt och beviljats bidrag från Leader Linné Småland för att starta upp projektet Re:Bygg Markaryd.

Syftet med projektet är att underlätta och undersöka möjligheten för försäljning av återbrukbart byggmaterial. Allt från fönster, toalettstolar, tegel, kantstött gips till trärester. Idag finns det en lokal aktör som är intresserad av att öppna upp en pilotverksamhet. Läs mer om det som ska bli Återbruket.

I Projektet Re:Bygg ska man utbilda, bistå mednätverksuppbyggnad, anordna workshops, med mera.

Målen med projektet är:
 • att kartlägga förutsättningar för en etablering av en återbruks depå Markaryd
 • lokala företag har deltagit i inspirations workshopar om tillväxt kring cirkulär ekonomi,
 • en spilltävling har genomförts i form av Hackaton på byggspill med studenter

Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.

Projektet består i:
 • Erfarenhetsutbyte med liknande projekt, analys och studiebesök
 • Kartläggning av förutsättningar för en byggåterbruksdepå i Markaryd
 • Utbildning till nyckelpersoner och intressenter.
 • Identifiera marknadskanaler och testa olika system
 • Upphandling av byggentreprenad med fokus cirkulär ekonomi
 • Inspirationsworkshops
 • Hackaton Re:bygg
 • Från spill till nytt – matchmaking events
 • Studentanalyser och projekt
 • Nätverksmöten varje månad
 • Spridning av resultat på egna hemsidor och sociala medier, workshops och events.
 • Analysrapport och resultatrapport
Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre

Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2023 13:45