Ansök om LONA-bidrag

Lokala naturvårdssatsningen

Lokala naturvårdssatsningen

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du nu möjlighet att ansöka om LONA-bidrag.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Inom LONA finns två bidragsområden – ordinarie LONA och LONA våtmark (som infördes år 2018). Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.

Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, men olika lokala aktörer (till exempel privatpersoner, intresseorganisation, föreningar) kan initieras projekt. Kommunen är då behjälplig i ansökningsförfarandet. Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Projekt inom följande kategorier kan få stöd:

  • kunskapsuppbyggnad
  • framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
  • områdesskydd
  • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö
  • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
  • information, folkbildning och annan kunskap

Sista ansökningsdagen är den 1 december, men vi rekommenderar att ni tar kontakt med kommunen i god tid innan. Kommunen skickar bara in ansökningar som vi bedömer som kompletta.

Läs mer och ansök om LONA-bidrag via Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Här kan du söka och läsa mer om andra LONA-projekt i närområdet och i hela landet. Länk till annan webbplats.

Kontakta Markaryds kommun för mer information och stöd för ansökan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2022 13:29