Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Landsbygdsutveckling

Örnafälla

Landsbygdsutveckling föreslår en hållbar utveckling av kommunens landsbygd genom att skapa förutsättningar och underlätta för boende, service och verksamheter i och i anslutning till hållbara strukturer.

Med hållbara strukturer menas orter och stråk där flera typer av befintlig infrastruktur och service finns och sammanfaller, till exempel kollektivtrafik, bredband, kommunalt vatten- och avlopp och förskolor.

Genom att underlätta för landsbygdsutveckling främjas ett hållbart nyttjande och bevarande av kommunens mark- och vattenresurser ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Landsbygdsutvecklingen föreslår även utveckling av upplevelse- och besöksnäringen samt produktion och sysselsättning på landsbygden genom att peka på vikten av landsbygdens landskap, kultur- och naturmiljöer som en viktig tillgång och resurs för hela kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021 09:57