Vanliga frågor och svar

Ibland kan det vara lite svårt att veta exakt till vem, eller var man ska rikta sin fråga. Nedan presenteras vanliga frågor med svar som ofta ställs till Markaryds kommun.

 • Hur når jag kommunen?
  Du kan ringa kommunens Kontaktcenter på nummer 0433-72000 eller mejla på info@markaryd.se
 • Hur hög är skatten i Markaryd?
  Uppgifter hittar du på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vilka partier är allierande i Markaryds kommun?
  Markaryds kommun styrs av en allians som består av Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna.
 • Vem är kommunalråd?
  Kommunalråd är Bengt Germundsson.
 • Vem är kommunchef?
  Kommunchef är Elisabeth Fock.
 • Vem är socialchef i kommunen?
  Tillförordnad socialchef är verksamhetscef IFO Anna-Karin Pålsson.
 • Vem är utbildningschef i kommunen?
  Utbildningschef är Susanne Appelberg.
 • Vem är chef över arbetsmarknad och integration?
  Förvaltningschef för arbetsmarknad och integration är Daniel Linares.
 • Vem är ekonomichef?
  Ekonomichef är Christine Jönsson.
 • Vem är HR-chef?
  HR-chef är Sara Malmsjö.
 • Vem är teknisk chef?
  Teknisk chef är Asim Serdarevic.
 • Vem är miljö- och byggchef?
  Miljö- och byggchef är Siv Modée.
 • Hur får jag information om ledningar i marken?
  Informationen hittar du på ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • När är det sandsopning?
  Sandsopning sker en gång på våren, exakta datum kan variera.
 • När snöröjs gatorna?
  Under vinterhalvåret snöröjer vi bilvägar i tätorterna. Det ska ha fallit 8 - 10 cm snö när vi startar röjningen. Större gator prioriteras före mindre. Vi är mycket tacksamma om buskar och träd från intilliggande fastigheter inte hindrar våra snöröjningsmaskiner. Gång-och cykelvägar börjar snöröjas efter 5 cm avslutat snöfall. Grus och salt läggs ut vid behov.
 • När har återvinningscentralen öppet?
  För att se aktuella öppettider för Alandsköp se http://www.ssam.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vart vänder jag mig för att installera ett enskilt avlopp?
  När du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du skriftligen söka tillstånd eller göra en anmälan eller göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
  Mer information om enskilt avlopp
 • Vad krävs när man installerar värmepump?
  Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du anmäla det till måste du göra en anmälan till miljö- och
  byggnadsnämnden. Mer information om anmälan
 • När ska radonmätning göras?
  Mätning ska göras under den så kallade eldningssäsongen som räknas från 1 oktober-30 april.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2024 14:02
Sidansvarig: Lina van der Putten