Försäkringar

Nallebjörn

Här kan du läsa om Markaryds kommuns olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Markaryds kommuns verksamhetsområde.

Försäkringen gäller:

 • Skol-/verksamhetstid
 • Omsorgstagare i daglig verksamhet.
 • Bidragstagare i yrkesintroduktion/praktik.
 • Övriga ungdomar i ungdomsgaranti.
 • Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet.
 • Personer under utbildning/övningar anordnade av räddningstjänsten
 • Frivilligarbetare i verksamhet inom Markaryds kommuns skolor

Dygnet runt

 • Barn folkbokförda i Markaryds kommun som inte fyllt 20 år.
 • Grundskole- och gymnasieelever, från andra kommuner.
 • Övriga elever i gymnasiesärskola.
 • Elever i komvuxutbildning, heltidsundervisning.
 • Övriga barn och ungdomar i familjehem.
 • Omsorgstagare i särskilt boende.
 • Ensamkommande flyktingbarn

 

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste du kontakta Svedea för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. - Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Försäkringsgivaren är HDI Global specialty SE/Svedea AB. Vi har avtal med dessa som gäller från 2020-01-01 till 2022-12-31. Försäkringsnumret är 4351856.

Skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål. Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på hemsidan, www.svedea.se.
Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199
E-mail: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 Stockholm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2023 09:08
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Eva Braunstein

Ekonomisekreterare

eva.braunstein@markaryd.se
043372180