Försäkringar

Nallebjörn

Här kan du läsa om Markaryds kommuns olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Markaryds kommuns verksamhetsområde.

Försäkringen gäller:

 • Skol-/verksamhetstid
 • Omsorgstagare i daglig verksamhet.
 • Bidragstagare i yrkesintroduktion/praktik.
 • Övriga ungdomar i ungdomsgaranti.
 • Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet.
 • Personer under utbildning/övningar anordnade av räddningstjänsten
 • Frivilligarbetare i verksamhet inom Markaryds kommuns skolor

Dygnet runt

 • Barn folkbokförda i Markaryds kommun som inte fyllt 20 år.
 • Grundskole- och gymnasieelever, från andra kommuner.
 • Övriga elever i gymnasiesärskola.
 • Elever i komvuxutbildning, heltidsundervisning.
 • Övriga barn och ungdomar i familjehem.
 • Omsorgstagare i särskilt boende.
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste du kontakta Svedea för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. - Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Försäkringsgivaren är HDI Global specialty SE/Svedea AB. Vi har avtal med dessa som gäller från 220101-231231. Försäkringsnumret är 4351856.

Försäkringsbrev , 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål. Skadeblankett , 801 kB, öppnas i nytt fönster.
Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199
E-mail: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 Stockholm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 09:23
Sidansvarig: Lina van der Putten