Din beredskap

Bild

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar, men också på att vi som individer tar ett eget ansvar för vår egen säkerhet. Du har en skyldighet att skaffa förmåga att agera och skydda det som är skyddsvärt. Förmåga att skydda skapas genom kunskap, information, utbildning, övning och erfarenhet.

Kunskap och information

Det finns många bra länkar för att hämta kunskap och information kring samhällsstörningar, både innan och under en samhällskris.

 • Krisinformation.se Länk till annan webbplats. är en sajt som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här finns aktuell information om samhällsstörningar som pågår men även information kring samhällsstörningar som kan uppstå.
 • Sajten dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats. ger bra information kring hur du kan förbereda dig inför olika kriser. Den drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 • Länsstyrelsen Kronoberg ansvarar för att samordna informationen vid större samhällsstörningar som rör hela eller stora delar av länet. Läs mer Länsstyrelsen Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Markaryds kommun uppdaterar hemsida och Facebook när störningar uppstår. När det uppstår en samhällskris finns det alltid ett stort informationsbehov. Vårt mål är att vi ska kunna ge dig den information du behöver för att kunna hantera samhällsstörningen för dig och dina nära. Vi informerar via hemsida, Facebook och vid behov servicemeddelande via radio P4. Är det en stor regional kris ansvarar Länsstyrelsen Kronoberg för länets gemensamma information.
 • SMHI varnar för väderrelaterade samhällsstörningar. Följ läget på smhi.se Länk till annan webbplats..
 • Trafikverket.se Länk till annan webbplats. rapporterar läget gällande vägar, tåg och flyg.

Utbildning och övning

I Krissamverkan Kronoberg hålls årligen nätverksträffar som vänder sig till aktörer i nätverket samt näringsliv och civilsamhället. Om man som privatperson vill engagera sig för att skydda andra finns det Frivilliga resurs grupper, FRG. I Markaryds kommun har vi för närvarande avtal med FRG. På www.frivilligutbildning.se/kontakt Länk till annan webbplats. finns en förteckning över olika organisationer som finns med kontaktuppgifter och adresser till olika hemsidor. Vill du förbereda dig för att göra en insats vid en samhällsstörning, titta igenom förteckningen och kontakt den organisation som bäst svarar för det stöd som du vill ge.

Erfarenhet

Hittills har samhällskriser inträffat sällan i Markaryds kommun. Den samhällskris som drabbat flest invånare och varat längst är stormen Gudrun 2005. Följande större samhällsstörningar har inträffat de senaste 30 åren:

 • Skogsbrand Harpholma Bröna myr, 1994
 • Stor lastbilsolycka, 2002
 • Stormen Gudrun, 2005
 • Stormen Per, 2007
 • Avbrott i dricksvattenförsörjningen, 2018
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2023 09:36
Sidansvarig: Lina van der Putten