Omvärldsläget

Rapporteringen om omvärldsläget kan skapa tankar, frågor och oro. På den här sidan har vi samlat information om hur kommunen arbetar samt vad du som invånare kan göra.

Det här gör kommunen

I Markaryds kommun arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa att vi kan utföra kommunens kärnuppdrag vid olika samhällsstörningar, bland annat vid frekventa och långvariga elavbrott, brist på drivmedel, desinformations- och påverkanskampanjer samt begränsad tillgång till livsmedel. Det regionala arbetet med totalförsvaret i Kronobergs län samordnas och leds av Länsstyrelsen Kronoberg, där Markaryds kommun samarbetar med andra kommuner, regionen och frivilligorganisationer i länet.

Vad du som invånare kan göra

Genom att förbereda dig och skapa en hemberedskap för mat, vatten, värme och kommunikation blir en samhällsstörning eller kris mycket enklare att klara av. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mycket information på sin hemsida som du kan ta hjälp av. Där finns checklistor över vad som är bra att ha hemma samt den digitala utmaningen "Sju dagar" där du kan öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott.

Om hemberedskap på msb.se Länk till annan webbplats.

MSB har också tagit fram broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Broschyren innehåller information om hur du gör om samhället inte fungerar som vanligt. Genom att läsa den får du bättre kunskap om hur du ska agera och hur du hjälpa andra om något händer. Broschyren finns på svenska och 14 andra språk.

Beställ eller ladda ner broschyren på msb.se. Länk till annan webbplats.

Källkritik

Det är viktigt att du är källkritisk till det du läser och hör. Undvik att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Korrekt och bekräftad information hittar du på myndigheters webbplatser.

Om källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Oro

Omvärldsläget kan skapa oro bland både yngre och äldre. Om du känner dig orolig kan det många gånger hjälpa att prata med någon. Om du behöver någon att prata med finns det flera hjälporganisationer som du kan kontakta via telefon eller e-post.

Krisinformation.se har samlat kontaktuppgifter till sådana organisationer på sin webbplats Länk till annan webbplats.

Oro hos unga

Många barn och unga känner stor oro just nu. Lilla krisinfo är en hemsida för barn och unga, som är en del av Krisinformation.se och MSB. Där finns information om allvariga händelser och svåra frågor, som är anpassad för en yngre målgrupp.

Lilla krisinfo Länk till annan webbplats.

Att prata med unga

Det kan kännas svårt att prata med barn om dessa frågor. Försvarsmakten har tagit fram konkreta råd om hur du som vuxen kan vara ett stöd till barn som känner sig oroliga.

Råd om att prata med barn om omvärldsläget på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024 13:33