Kommunens beredskap
till följd av kriget i Ukraina

Markaryds kommun följer noggrannt utvecklingen i Ukraina.
Vi prioriterar beredskap att ta emot framförallt kvinnor och barn som behöver skydd samt att aktuell och bekräftad information ska finnas tillgänglig för alla medborgare.

Krisledningsstaben är aktiverad i Markaryds kommun. Staben arbetar på uppdrag av kommunchefen med syfte att åstadkomma samordning och gemensam inriktning genom samverkan mellan förvaltningarna och att använda kommunens resurser så effektivt som möjligt.

Alla som deltager i stabsarbetet måste ha en helhetssyn och förmåga att omvärldsbevaka, analysera och planera utifrån rådande läge.

Markaryds kommun och Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt. Vi har i dagsläget egna resurser för att ta emot de flyktingar som kommer till vår kommun. Beroende på händelseutvecklingen kan behovet öka och vi samverkar med Migrationsverket Länk till annan webbplats. i dessa frågor.

Vi har möjlighet att emot flyktingar på Vandrarhemmet i Strömsnäsbruk och på Solhäll. Dessa lokaler har förberetts av Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.

Information gällande flyktingar från Ukraina , 167 kB, öppnas i nytt fönster.

Många i civilsamhället vill även hjälpa till på olika sätt, detta är vi mycket glada över - det är tillsammans som vi gör varandra bättre!

Vill du som privatperson skänka saker så ska du vända dig till Lagadalskyrkans Second Hand i Strömsnäsbruk, Lagastigsgatan 22.

Markaryds kommun samverkar med Länsstyrelsen Kronoberg som samlar och samordnar initiativ och erbjudanden. Om erbjudandet sedan behöver tas i anspråk blir du kontaktad. Skicka e-post till Länsstyrelsen på kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se med det du erbjuder.

Behovet av bostäder har ökat. Är du fastighetsägare och har lägenheter för uthyrning till människor som flytt, ska du höra av dig till Migrationsverket på vaxjo-boende@migrationsverket.se

På Migrationsverkets webbplats finns mer information till dig som är fastighetsägare Länk till annan webbplats.

Fem råd till dig som vill hjälpa människor på flykt

  • Skänk aldrig saker om du inte med säkerhet vet att de efterfrågas. Att skänka kläder kan kännas bra men kläder kräver stora resurser att sortera och distribuera. Om kläder behövs kommer hjälporganisationer efterlysa det. Skänk hellre pengar till seriösa organisationer så får människor på flykt välja själva vad det vill köpa till sig och sin familj.
  • Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt. Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige - ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA med mera, på Migrationsverkets webbplats.
  • Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar. Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?
  • Starta inte en egen förening utan stötta de som redan finns. De stora hjälporganisationerna har erfarenhet, rutiner och stor kunskap och är de som bäst hjälper till på plats. Sätt dig in i hur de stora humanitära organisationerna jobbar och hur hjälpen når fram. Försök kanalisera din vilja att hjälpa genom seriösa kanaler som har insyn och kan kontrollera kvaliteten.
  • Om du har möjlighet - erbjud Migrationsverket att hyra ett långsiktigt boende av dig. På detta sätt hjälper du människor som flytt att få en trygg plats sin första tid i Sverige. Du hör då av dig till vaxjo-boende@migrationsverket.se

Exempel på organisationer som hjälper Ukraina

Rädda barnen Länk till annan webbplats.

Radiohjälpen Länk till annan webbplats.

Läkare utan gränser Länk till annan webbplats.

Röda korset Länk till annan webbplats.

Sverige för UNHCR Länk till annan webbplats.

Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Kommunens grundläggande och viktigaste uppdrag är att upprätthålla den kommunala verksamheten.

Markaryds kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och för en nära dialog med ansvariga myndigheter. Det finns en beredskap för möjliga scenarier där vi som kommun kan behöva hjälpa till väldigt konkret, men som i dagsläget inte har behövt verkställas.

Sveriges beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Läs mer krisberedskap och civilförsvar på msb.se Länk till annan webbplats.

Det finns i dagsläget ingen information från någon myndighet som tyder på att vi befinner oss i fara. Vi bör därför inte agera utifrån något sådant faktum.

Försvarsmakten om säkerhetsläget i närområdet Länk till annan webbplats.

Kommunens beredskap

På våra sidor om kris och beredskap hittar du information om kommunens krisberedskap och vad du som enskild bör tänka på.

Kris och beredskap

Skyddsrum

Det är inte Markaryds kommun utan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för Skyddsrum. De säkerställer att Sverige har ett tillräckligt stort antal skyddsrum och att dessa finns en tillräckligt stor spridning ur ett geografiskt perspektiv.

Hitta ditt närmsta skyddsrum Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt – Skyddsrumsfrågor
010-240 55 22
skyddsrum@msb.se

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Det finns flera olika varnings- och informationssystem tillgängliga vid behov.

Läs mer om varnings- och informationssystem i Sverige Länk till annan webbplats.

Rådande situation skapar oro bland både yngre och äldre.

Vill du känna att du är förberedd kan du se mer i broschyren "Om kriget eller krisen kommer".

Ladda ner brochyren på svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner broschyren på andra språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det råd och stöd till dig här:

Stöd vid oro Länk till annan webbplats.

Barn och unga

Det finns många tankar även hos barn och unga kring vad som händer i omvärlden just nu. Det är viktigt att du som vuxen tänker på hur du pratar med barn som känner och uttrycker oro.

Att prata med barn om svåra händelser Länk till annan webbplats.
Så pratar du med barn om otäcka händelser Länk till annan webbplats.
Att prata med barn om oro för omvärldsläget Länk till annan webbplats.
Om oron för krig, frågor och svar för barn Länk till annan webbplats.
Vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina Länk till annan webbplats.
Lilla Aktuellt – Statsministern pratar direkt till barnen om Ukraina Länk till annan webbplats.

Källkritik

Korrekt och bekräftad information hittar du på myndigheters webbplatser. Du kan även ringa till 11313.

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

Ställ dessa frågor när du tar del av information:

  • Vem är avsändaren?
  • Varför sprids informationen?
  • Vad sprider du själv för information?

Krisinformation om källkritik Länk till annan webbplats.

Krisinformation om sociala medier i kriser Länk till annan webbplats.

Information på andra språk

Här finns information på andra språk, till exempel engelska, arbiska och somaliska om hur du kan förbereda dig inför en kris. Det finns också information om kriget i Ukraina på engelska.

The war in Ukraine – Krisinformation.se Länk till annan webbplats.
Om krisen eller kriget kommer – broschyr flera språk Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Informationsblad engelska , 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad ukrainska , 302 kB.

Informationsblad ryska , 297 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2022 11:22